Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIÁO ÁN VNEN LỚP 5 TUẦN 32

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thanh Vũ
Ngày gửi: 13h:56' 17-04-2017
Dung lượng: 853.5 KB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 32
Toán
Bài 105: Ôn tập về phép nhân và phép chia ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
II. CHUẨN BỊ.
- GV: SHD,
- HS: SHD,
III. CÁC HOẠT ĐỘNG:
1. HS lấy đồ dùng.
2, Khởi động: Hát 1 bài
3. GVGT ghi bảng đầu bài. HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
- GVchốt MT.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1a. Đọc nội dung sau: (Cặp)
- HS đọc cá nhân, kiểm tra theo cặp.
- GV đến kiểm tra, nhận xét, chốt lại.
b) Ví dụ: HS nêu
2. Bài 2: Tính (Cá nhân)
- HS thực hiện cá nhân
- GV đến kiểm tra, nhận xét, chốt lại.
a) 4802 x 324 = 1 555 848 b) = 
c) 26,4 x 7,8 = 205,92 d) 32,54 x 2,05 = 66,707
3. Tính nhẩm: Cá nhân)
- HS thực hiện cá nhân.
- GV đến kiểm tra, nhận xét, chốt lại.
a) 4,23 x 10 = 42,3 b) 214,56 x 100 = 21 456 c) 34,7 x 100 = 3 470
4,23 x 0,1 = 0,423 214,56 x 0, 01 = 2,1456 34,7 x 0,01= 0,347
? Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 ta làm thế nào?
? Muốn nhân một số thập phân với 0,1 ; 0,01; 0,001 ta làm thế nào?
4. Tính bằng cách thuận tiện nhất (Cá nhân)
- HS làm bài cá nhân.
- GVQS, HD, nhận xét, chốt lại.
a) 2,5 x 9,3 x, 4 b) 0,5 x 3,8 x 2
=( 2,5 x 4) x 9,3 = (0,5 x 2) x 3,8
= 10 x 9,3 = 1 x 3,8
= 93 = 3,8
c) 7,61 x 5 x 02 d) 5,3 x 6,7 + 6,7 x 4,7
= 7,61 x (5 x 0,2) = (5,3 + 4,7) x 6,7
= 7,61 x 1 = 10 x 6,7
= 7,61 = 67
5. Giải bài toán sau: (Cá nhân)
- HS làm bài cá nhân.
- GVQS, HD, nhận xét, chốt lại.
Bài giải:
Quãng đường ô tô và xe máy đi được trong 1 giờ là:
48,5 + 33,5 = 82(km)
Thời gian ô tô và xe máy đi để gặp nhau là 1 giờ 30 phút hay 1,5 giờ
Độ dài quãng đường AB là:
82 x 1,5 = 123(km)
Đáp số: 123km
B. HOẠT ĐỘNG ƯD.

- Hướng dẫn học sinh về nhà thực hiện hoạt động ứng dụng.
*********************
Toán.
Bài 105: Ôn tập về phép nhân và phép chia ( Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
II. CHUẨN BỊ.
- GV: SHD,
- HS: SHD,
III. CÁC HOẠT ĐỘNG:
1. HS lấy đồ dùng.
2, Khởi động: Hát 1 bài
3. GVGT ghi bảng đầu bài. HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
- GVchốt MT.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
6a. Đọc nội dung sau: (Cặp)
- HS đọc cá nhân, kiểm tra theo cặp.
- GV đến kiểm tra, nhận xét, chốt lại.
b) Ví dụ: HS nêu
7. Tính rồi thử lại (Theo mẫu - cá nhân)
- HS làm bài cá nhân.
- GVQS, HD, nhận xét, chốt lại.
a) 3675 : 35 = 105 Thử lại: 105 x 35 = 3 675
20 219 : 37 = 546 (dư: 17) 546 x 37 + 17 = 20 219
b) 81,92 : 32 = 2,56 2,56 x 32 = 81,92
97,65 : 21,7 = 4,5 4,5 x 21,7 = 97,65
8. Tính: (cá nhân)
- HS làm bài cá nhân.
- GVQS, HD, nhận xét, chốt lại.
a) = = b) == 
9. Tính nhẩm: (Cá nhân)
- HS làm bài cá nhân.
- GVQS, HD
 
Gửi ý kiến