Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÍ 11 HỌC KÌ II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Long (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:44' 16-04-2014
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 1125
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Hiếu)
Ngày soạn: 12/01/2014
Tiết: 19
BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG – LỰC TỪ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.KIẾN THỨC:
+ Nắm được định nghiã đường sức, dạng đường sức, cách xác định chiều đường sức.
+ Biết cách xác định vectơ cảm ứng từ tại một điểm.
+ Nắm được quy tắc bàn tay trái và biểu thức tổng quát cuả lực từ.
2. KĨ NĂNG
+ Xác định được chiều cuả đường sức.
+ Vận dụng được các quy tắc để xác định chiều cuả đường sức từ và chiều cuả lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện.
3. THÁI ĐỘ
+ Học sinh tự giác làm bài
II. CHUẨN BỊ
1.GIÁO VIÊN: Một số bài tập định tính và định lượng.
2. HỌC SINH : Làm các bài tập trong sgk và một số bài tâp trong sách bài tập đã dặn ở tiết trước.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. kiểm tra bài cũ
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG GV- HS
NỘI DUNG

- Cho HS đ ọc đ ề và xác định yêu cầu cuả đề bài .
Xácđịnh yêu cầu cuả đề bài.


Xácđịnh yêu cầu cuả đề bài.

-Yêu cầu HS đọc và tóm tắt bài 6/124 sách giáo khoa.
Cho: l1 =30cm ; l2 =20cm
I = 5A ;B = 0,1 T.
a.  
b. 
Dùng quy tắc bàn tay trái xác định phương, chiều

 phương, chiều ,độ lớn cuả 


- Cho HS đ ọc đ ề và xác định yêu cầu cuả đề bài .
- Cho học sinh đọc, tóm tắt đề bài và thảo luận để xác định 

1. Bài7/124sgk
Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ cuả dòng điện thẳng.


2. Bài 6/128 sgk
a. I đặt theo phương không song song với các đường sức từ.

b. I đặt theo phương song song với các đường sức từ.

3. Bài 7/128 sgk
Cảm ứng từ  có :
+Phương nằm ngang :
( I,)=0 và 1800.
+Chiều sao cho chiều quay từ I sang thuận đối với chiều thẳng đứng đi lên.
+Độ lớn thoả mãn hệ thức: IlB.sin = mg

4. Bài 20.8/52sách bài tập
a/ Dùng quy tắc bàn tay trái xác định phương chiều cuả 1; 2 ; 3 ;4 như hình vẽ:
1=- 3 ; 2= -4
Độ lớn: F1= F3= BI l1sin90 = 0,15N
F2= F4= BI l2sin90= 0,1N
-Nếu từ trường có chều từ ngoài vào thì kết quả tương tự.
b/ Ta có :
 = 1+2 +3 +4 = 


IV. CỦNG CỐ
Nắm được định nghiã đường sức , dạng đường sức ,cách xác định chiều đường sức
V. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 12/01/2014
Tiết: 20-21
BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG CUẢ DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG
DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. KIẾN THỨC:
+ Nắm được đặc điểm chung cuả từ trường .
+ Biết cách vẽ các đường sức từ sinh bởi dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng khác nhau.
+ Nắm được công thức tính cảm ứng từ trong các trường hợp đặc biệt.
2. KĨ NĂNG
+ Xác định được vectơ cảm ứng từ tại mỗi điểm do dòng điện chạy trong các dây dẫn có dạng đặc biệt.
+ Vận dụng được nguyên lí chồng chất từ trường để xác định vetơ cảm ứng từ tông hợp tại một điểm.
3. THÁI ĐỘ: Học sinh tự giác làm bài
II. CHUẨN BỊ
1. GIÁO VIÊN: Một số bài tập.
2. HỌC SINH : Làm các bài tập trong sách bài tập đã dặn ở tiết trước.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TIẾT : 1

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

 Hoạt động 1: Kiểm tra bài củ

- GV: Gọi HS lên bảng viết các công thức tính cảm ứng từ của các dòng điện thẳng, dòng điện tròn, trong lòng ống dây.
- GV: Gọi một HS khác
 
Gửi ý kiến