Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tự chọn 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:43' 14-07-2008
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 834
Số lượt thích: 0 người
Date: 21/3/2007 Period 17-18: STRUCTURE FOR MAKING SUGGESTIONS

I.Kiến thức cơ bản:
Giúp học sinh biết cách sử dụng cấu trúc câu dùng để đề xuất, đề nghị hoặc gợi ý ai đó làm gì
Có hai dạng câu đề nghị:
-Suggest + V-ing
-S +suggest( any tense)+ that + S + should.
Ex: I suggest fixing the faucet
( tôi đề nghị sửa cái vòi nước)
Mrs Mi suggests that Mrs Ha should get a plumber to check the pipes
( cô Mi gợi ý cô Hà nên nhờ moat người thợ sửa ống nước kiểm tra đường ống)
II. Bài tập mẩu:
Make suggestions:
-suggest + V-ing
a. collect unused clothes
I suggest collecting unused clothes
b. organize a show to raise money
I suggest organizing a show to raise money
-S+ suggest + that +S + should.
a. buy a good dictionary
I suggest that you should buy a good dictionary.
b. speak English in class
I suggest that you should speak English in class.
III. Vận dụng:
*Bài tập bám sát:
Making suggestions for the following situations
Your friend wants to save energy. Make suggestions using the following ideas.
Turn lights off when you leave the room.
Avoid putting hot food into the fridge
Turn electronics ( computers, televisions, stereos, etc.) off when they are not in use.
Don`t leave the bridge door open longer than necessary.
Run the dishwasher / washing machine only when it`s full.
Your friend wants to save water. Make suggestions using the following ideas
Repair dripping faucets.
Check for toilet tank leaks
Take shorter showers.
Turn the water off while brushing your teeth.
Flush the toilet when necessary. Don`t use it flush away wastepaper.


*Bài tập nâng cao:
Rewrite the sentences, using " suggest"
" Shall we have dinner somewhere after the theatre?" said Peter
" Shall we go for a walk?" said Peter
" Shall we meet her in my flat tomorrow?" I said
" Why don`t you move a long a bit?" she said
" What about going for a drive instead?" Ann said
" What about flying?" he said
" Why don`t you ask him?" I said
" Why not light a fire on the bank and cook the fish at once?" suggested the fisherman.
" Let`s buy some flour and make our own bread" said Mary.
" Let`s not tell anyone," said Tom
IV. Củng cố:
Yêu cầu học sinh nhắc lại hai dạng câu đề nghị và làm một số câu đề nghị theo suy nghỉ của các em
V. Hướng dẩn bài tập về nhà:
- Học thuộc cấu trúc câu đề nghị
- Làm hoàn chỉnh bài tập vào vở
-Làm 5 câu đề nghị sử dụng cả 2 cấu trúc đề nghị

RÚT KINH NGHIỆM
Duyệt CM ngày 21/ 3 / 2007No_avatarf

Giáo án rất đầy đủ ạ, có phần bài tập cấu trúc suggest nữa thì quá tốt rồi, em đang tìm hiểu về cấu trúc này. Cảm ơn tác giả. 

 
Gửi ý kiến