Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án trọn bộ Tin Học 11 đầy đủ hoàn chỉnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Nhã (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:25' 20-09-2015
Dung lượng: 860.0 KB
Số lượt tải: 3438
Số lượt thích: 1 người (Đinh Thị Kim Quyên)
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHƯƠNG TRÌNH
VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
§ 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Hiểu khả năng của ngôn ngữ lập trình bậc cao, phân biệt được với ngôn ngữ máy và hợp ngữ;
- Hiểu ý nghĩa và nhiệm vụ của chương trình dịch;
- Phân biệt được biên dịch và thông dịch.
II. PHƯƠNG PHÁP
Phát vấn kết hợp diễn giảng
III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
SGK, SGV, bảng vẽ khổ lớn… nếu có máy chiếu thì tốt.
IV. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp (Kiểm tra sĩ số)
2. Ôn lại kiến thức cũ (nếu có)
3. Hoạt động dạy và học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG

Hoạt động 1: tìm hiểu khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Ở lớp 10 các em đã học các loại ngôn ngữ lập trình.
? Hãy cho thầy biết có mấy loại ngôn ngữ lập trình?

? Cho biết đặc điểm của từng loại?


? Có mấy bước để giải bài toán trên máy tính? Kể tên?
Chúng ta thấy ở bước thứ 3 viết chương trình hay còn gọi là lập trình?
Thế nào là lập trình?Bài toán:
Viết chương trình giải phương trình ax + b = 0?
? Hãy xác định Input và Output bài toán?
Xác định thuật toán?Đó là thuật toán của bài toán.
? Để diễn tả thuật toán cho người nước ngoài hiểu em dùng ngôn ngữ nào?
? Còn để cho máy hiểu em dùng ngôn ngữ nào?
Dẫn dắt vấn đề: như vậy hoạt động diễn đạt một thuật toán thông qua ngôn ngữ lập trình được gọi là lập trình.
Đọc SGK cho biết thế nào là lập trình?

Giải thích thế nào là câu lệnh
Về việc chọn ngôn ngữ lập trình ta có thể chọn 1 trong 3 loại ngôn ngữ trên.
Nhưng do đặc điểm vượt trội của ngôn ngữ bậc cao nên người ta thường sd nó để lập trình.
? Những đặc điểm đó là những đặc điểm nào? Và để sd ngôn ngữ lập trình bậc cao phải có cái gì?
Đó là những đặc điểm của ngôn ngữ lập trình. Nhưng khi sd ngôn ngữ lập trình bậc cao cần phải có chương trình dịch.
Chức năng của chương trình dịch.

Ví dụ trong SGK giới thiệu về trường.
Chương trình dịch có hai loại: Biên dịch và thông dịch.

? Biên dịch và thông dịch khác nhau chỗ nào?


Có 3 loại: ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ lập lập trình bậc cao?
Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ máy có thể hiểu trực tiếp.
Hợp ngữ: sd từ tiếng Anh
Ngôn ngữ lập trình bậc cao:
Các bước để giải bài toán trên máy tính:
- Xác định bài toán
- Xây dựng và lựa thuật toán
- Viết chương trình (lập trình)
- Hiệu chỉnh
- Viết tài liệuInput: hai số a, b.
Output: x = - b/a, ptvn, pt có vô số nghiệm.
Bước 1: nhập a, b;
Bước 2: nếu a <> 0 thì x=-b/a
Bước 3: Nếu a = 0 thì ptvn;
Bước 4: nếu a = 0 và b=0 thì pt có vô số nghiệm

Em dùng tiếng Anh

Ngôn ngữ lập trình


HS phát biểu

HS chia nhóm thảo luận trong 3 phútDịch từ ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ máy
Biên dịch:
- Dịch toàn bộ chương trình
- Có thể lưu trữ để sd lại
Thông dịch:
- Dịch từng câu lệnh
- Không lưu lại được
1. Khái niệm lập trình
Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.


2. Chương trình dịch

Chức năng: chuyển đổi chương trình được viết bằng NNLT bậc cao thành chương trình thực hiện trên máy được.Chương trình dịch có hai loại: biên dịch và
 
Gửi ý kiến