Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIAO ÁN TỔNG HỢP VNEN LỚP 5 TUẦN 26

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:23' 14-03-2017
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 167
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hà)
TUẦN 26

Thứ hai, ngày 12 tháng 3 năm 2017
Tiết: 1 CHÀO CỜ
Tiết 2
MÔN: Đạo đức
EM YÊU HÒA BÌNH (tiết 1)
I. Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết:
-Giá trị của hòa bình; trẻ em có quyền được sống trong hòa bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình.
- Tích cực tham gia bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng do nhà trường, hay địa phương tổ chức.
-Yêu hòa bình, quý trọng và ủng hộ các dân tộc đấu tranh cho hòa bình; ghét chiến tranh phi nghĩa và lên án những kẻ phá hoại hòa bình, gây chiến tranh.
* Học sinh có kĩ năng xác định giá trị (nhận thức được giá trị của hòa bình, yêu hòa bình.)
*Kĩ năng hợp tác với bạn bè.
II. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
* Hoạt động khởi động
Hội đồng tự quản điều hành lớp khởi động.
- Mời GV vào tiết học.
Xác định mục tiêu bài
Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần)
Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm .
Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt được mục tiêu đó.
* Hình thành kiến thức.
1. Tìm hiểu thông tin
Việc 1: Đọc thông tin và quan sát tranh
Việc 2: Trả lời câu hỏi SGK
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu bạn báo cáo, các bạn khác nghe và bổ sung.
Việc 2: Nhóm trưởng, đề nghị thống nhất kết quả và báo cáo cô giáo.
Việc 1: Mời cô giáo chia sẻ
Việc 2: Em đọc ghi nhớ và ghi vào vở.
Báo cáo thầy/cô kết quả và những điều em chưa hiểu.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Làm bài tập
Bài tập 1 SGK
Việc 1: Đọc thầm BT1
Việc 2: Thực hiện yêu cầu bài tập.
Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn báo cáo, các bạn khác lắng nghe.
Việc 2: Thống nhất, báo cáo cô giáo.
Việc 1: BHT mời 1 nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét
Việc 2: Mời cô giáo chia sẻ
Bài tập 2 SGK
Việc 1: Đọc thầm BT2
Việc 2: Thực hiện yêu cầu bài tập.
Việc 1: Nhóm trưởng mời bạn báo cáo, các bạn khác lắng nghe.
Việc 2: Thống nhất, báo cáo cô giáo.
Việc 1: BHT mời 1 nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét
Việc 2: Mời cô giáo chia sẻ
2. Lên hệ, giáo dục
Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức cho các bạn nêu cảm nhận cuối tiết học.
- Bạn hiểu thế nào là hòa bình?
- Bạn đã làm gì để bảo vệ hòa bình?
Việc 2: HĐTQ mời các bạn trả lời.
Báo cáo thầy/cô kết quả và những điều em chưa hiểu.
***************************
Tiết 3
Tiếng Việt: Bài 26A: NHỚ ƠN THẦY CÔ (T 1)
I. Mục tiêu

II. Hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
*Khởi động:
-Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học.
-Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học.
-Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học:
1. Quan sát tranh trả lời câu hỏi.
Lần lượt quan sát tranh trả lời câu hỏi
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trả lời câu hỏi
Việc 2: Nhóm nhận xét
Việc 3: Báo cáo việc làm của nhóm với GV
Giáo viên dẫn dắt vào bài “Nghĩa thầy trò”
2. Nghe đọc bài.
- Nghe 2 bạn đọc bài – Các bạn theo dõi, đọc thầm theo bạn.
3. Đọc lời giải nghĩa.
Lần lượt đọc thầm từ ngữ và lời giải nghĩa phù hợp.
Việc 1: Nhóm trưởng hỏi: Trong nhóm mình có bạn nào còn từ không hiểu ở trong bài không?
Nếu có, nhóm trưởng đề nghị bạn đưa ra từ ngữ chưa hiểu, các bạn khác nghe và giải thích cho bạn ( nếu hiểu), nếu không thì nhờ cô giáo giúp đỡ.
4. Cùng luyện đọc.
 Một bạn đọc - một bạn nghe rồi chia sẻ cách đọc với bạn và ngược lại. (đọc hai lượt để mỗi bạn được đọc hết cả bài.)
Việc 1: Bạn phụ trách đồ dùng tổ chức cho các bạn đọc đoạn nối tiếp trong nhóm và hai bạn đọc cả bài.
Việc 2:
 
Gửi ý kiến