Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:09' 23-09-2021
Dung lượng: 202.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG: TH-THCS LÊ QUÝ ĐÔN
TỔ: XÃ HỘI
Họ và tên giáo viên: LẠI THỊ THUÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC : TIẾNG ANH LỚP: 6
(Năm học 2021 - 2022)

STT
TÊN BÀI HỌC (CHUYÊN ĐỀ)
SỐ TIẾT
THỜI ĐIỂM
THIẾT BỊ DẠY
ĐỊA ĐIỂM
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện


GIỚI THIỆU MÔN TIẾNG ANH & HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC
1

Tuần 1
SGK, máy chiếu, Loa
Lớp học
UNIT : HELLO
10 tiếtUnit Hello, Lesson 1 – Countries and Nationalities(Trang4,5)
1
Tuần 1
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/bảng thông minh.
Lớp học/PHBM
Trang 6
Học sinh tự học


Unit Hello, Lesson 2 - Sports (Trang 7)
1
Tuần 1
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Mục 6
Học sinh tự học


Unit Hello, Lesson 3 - Grammar (Trang 8)
1
Tuần 2
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Unit Hello, Lesson 3 - Grammar (Trang 9)
1
Tuần 2
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Unit Hello, Lesson 3 – Family(Trang 10,11)
1
Tuần 2
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Mục 7
Học sinh tự học


Unit Hello, Lesson 3 – have got (Trang 12)
1
Tuần 3
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Unit Hello, Lesson 3 – have got (Trang 13)
1
Tuần 3
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Mục 7
Học sinh tự học


Unit Hello, Lesson 4 – Numbers(Trang 14)
1
Tuần 3
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Mục 5
Học sinh tự học


Unit Hello, Lesson 4 – A,an(Trang 15)
1
Tuần 4
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Unit Hello, Lesson 5 – Greetings & Classroom language
(Trang 16,17)
1
Tuần 4
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Mục 4
Trang 19

Học sinh tự học


UNIT 1: HOME AND PLACES
12Unit 1- Getting started & Vocabulary
1
Tuần 4
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Unit 1- Getting started & Vocabulary
1
Tuần 5
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Unit 1, Lesson 1a – Reading( Trang 23)
1
Tuần 5
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Mục 6 & 7&
Trang 22
Học sinh tự học


Unit 1, Lesson 1b – Grammar
1
Tuần 5
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Unit 1, Lesson 1b – Grammar
1
Tuần 6
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Mục 6
Học sinh tự học


Unit 1, Lesson 1c – Vocabulary + KT 15’
1
Tuần 6
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Unit 1, Lesson 1d – Speaking (Everyday English)
1
Tuần 6
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Mục 2
Học sinh tự học


Unit 1, Lesson 1e – Grammar
1
Tuần 7
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Unit 1, Lesson 1e - Grammar (cont.)
1
Tuần 7
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM
Unit 1, Lesson 1f – Skills (Trang 31)
1
Tuần 7
SGK,Loa, máy chiếu/ĐTDĐ/BTM
Lớp học/PHBM

Mục 4
 
Gửi ý kiến