Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:35' 23-09-2021
Dung lượng: 40.7 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
Phụ lục 3
TRƯỜNG THCS PỜ Y
TỔ CM: NĂNG KHIẾU
Họ và tên GV:Nguyễn Thị Thu Huyền.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TIẾNG ANH. LỚP: 8, 9
NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Công văn số 5512/BGD ĐT-GDTrH ngày 18/12/2020)

I. Kế hoạch dạy học:
1. Phân phối chương trình:Lớp 8 (hệ 7 năm)

Cả năm: 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết
Học kỳ I: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết
Học kỳ II: 3 tiết x 17 tuần= 51 tiết
HỌC KÌ I:
TT
Bài học
(1)
Số tiết
(2)
Tuần
(3)
Thiết bị dạy học
(4)
Địa điểm dạy học
(5)
Ghi chú


1
Revision
1
Tuần 1
Pictures, sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4


2
Revision. ( cont)
1
Tuần 1
Pictures, sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4


3
Unit 1: Listen and read
1
Tuần 1
Posters, sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Phần: Getting started – HS tự thực hiện.

4
Unit 1: Read

1
Tuần 2
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Phần : Speak + Listen - HS tự học

5
Unit 1: Language focus

1
Tuần 2
Pictures , sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Phần: Write - HS tự học

6
Unit 2: Getting started
+ Speak.
1
Tuần 2
Pictures , sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Phần: Listen and read – HS tự học.

7
Unit 2: Listen
1
Tuần 3
Pictures , sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4


8
Unit 2: Read
1
Tuần 3
Pictures , sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Phần: Write – HS tự học.

9
Unit 2: Language focus.

1
Tuần 3
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4


10
Unit 3: Getting started + Listen
1
Tuần 4
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Phần: Listen and read –HS tự thực hiện.

11
Unit 3: Read
1
Tuần 4
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Phần: Speak – HS tự học.

12
Unit 3 : Write
1
Tuần 4
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4


13
Unit 3 : Language focus

1
Tuần 5
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Phần : Listen and read – HS tự thực hiện

14
 Unit 4: Listen and read

1
Tuần 5
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Phần : Getting started – HS tự học.

15
Unit 4: Read
1
Tuần 5
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Phần: Speak & Listen – HS tự thực hiện.

16
Unit 4: Write
1
Tuần 6
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4


17
Unit 4 : Language focus
1
Tuần 6
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4


18
Unit 5: Listen and read
1
Tuần 6
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Phần : Getting started – HS tự học.

19
 Unit 5: Read

1
Tuần 7
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Phần: Speak –HS tự thực hiện; Phần: Listen –HS tự học

20
Unit 5: Read
1
Tuần 7
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4
Tiết giãn.

21
Unit 5: Write
1
Tuần 7
sub-board, cassette- tape
Classroom 8C2,3,4


22
 Review for Mid-semester test 1
1
Tuần 8
sub-board,
 
Gửi ý kiến