Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Kiên
Ngày gửi: 09h:11' 11-06-2019
Dung lượng: 376.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 05/09/2018
Ngày giảng: 08/09/2018

Tiết 1
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG 1: BẦU CÁN BỘ LỚP

1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
- Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
- Có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.
- Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung:
- Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học.
- Bầu đội ngũ cán bộ lớp: (lớp trưởng, các lớp phó, các tổ trưởng, tổ phó, các cán sự môn học, cán sự chức năng).
b) Hình thức hoạt động:
- Nghe báo cáo và thảo luận.
- Bỏ phiếu bầu hoặc lấy biểu quyết.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hướng dẫn học sinh chuẩn bị chương trình hoạt động:

STT
Nội dung công việc
Người thực hiện
Phương tiện hoạt động
Ghi chú

1
Dẫn chương trình
Lớp trưởng
Bản dẫn chương trình


2
Thư kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút


3
Đoàn chủ tịch
 Cán bộ lớp
Bản tổng kêt năm học 2005 – 2006 và phương hướng năm học mới và các bản tham luận.


4
Mời đại biểu
Lớp trưởng
Giấy mời


5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...


6
Văn nghệ
Lớp phó VTM
Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ... ca ngợi truyền thống tốt đẹp của trường, của lớp.


7
Báo cáo kết quả hoạt động của lớp
Lớp trưởng
Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp


8
Phiếu bầu
Cán bộ lớp
Phiếu bầu


9
Dự kiến ban kiểm phiếu
3 Học sinh
Danh sách ban kiểm phiếu (Dự kiến)


10
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động:
b) Báo cáo tổng kết hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua:
- Lớp truởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua.
- Cả lớp thảo luận góp ý kiến.
- Người điều khiển tổng kết.
c) Bầu cán bộ lớp mới:
- Người điều khiển yêu cầu lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp.
- Tự ứng cử và đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp.
- Thư kí ghi tên các bạn ứng cử (nếu có) và các bạn được đề cử lên bảng.
- Bầu ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu, nêu rõ thể lệ bỏ phiếu bầu, được tiến hành như sau:
+ Bầu lớp trưởng và các lớp phó.
+ Bầu các cán sự lớp...
+ Bầu tổ trưởng, tổ phó theo đơn vị tổ.
- Ban kiểm phiếu làm việc, sau đó công bố kết quả.
- Lớp trưởng mới thay mặt cán bộ lớp phát biểu ý kiến.- Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp mới và giáo viên giao nhiệm vụ cho các em.
5. Kết thúc hoạt động:
- Người dẫn chương trình mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến.
- Người dẫn trương trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dương và rút kinh nghiệm.
- Người dẫn chương trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN và tất cả các bạn.

**************************

Ngày soạn: 19/09/2018
Ngày giảng: 22/09/2018

Tiết 2
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG 2: TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 9

1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh
- Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 9.
- Tự giác quyết tâm cao trong học tập.
- Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung:
- Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 9.
- Những nhiệm vụ trong năm học này.
- Những biện pháp để thực hiện tôt nhiệm vụ năm học.
b) Hình thức hoạt động:
Trao đổi thảo luận
3. Chuẩn bị hoạt động
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác