Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Anh Duyên
Ngày gửi: 11h:11' 15-07-2018
Dung lượng: 74.3 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người

Câu 1 : Để xử lý chất thải có tính axit, người ta thường dùng :
A, muối ăn C,Nước vôi
B, Giấm ăn D, Phèn chua
Câu 2 :Để hòa tan x mol kim loại M cần vừa đủ 2x mol đặc, nóng giải phóng khí .Vậy M có thể là kim loại nào trong các kim loại sau đây :
A, Fe B, Au C, Cu D,Ag
Câu 3: Dãy các kim loại nào đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là :
A, Mg, Zn,Cu B,Fe, Cu, Ag
C,Al, Fe, Cr D,Ba, Ag, Au
Câu 4 : Cho 7,68 gam Cu vào 200ml dung dịch gồm và . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ( sản phảm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là :
A, 20,16 gam B)19,20 gam C)19,76 gam D)22,56 gam
Câu 5 Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phàn ứng với dung dịch (vừa đủ), thu được 0.1 mol . Khối lượng dung dịch sau phản ứng là
A)13,28 gam B)52,48 gam C)42,58 gam D)52,68 gam
Câu 6 : Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ ?
A)Cr B)Sr C)Al D)Fe
Câu 7: Cho phương trình hóa học của phản ứng :
Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng ?
A)Cr là chất oxh, là chất khử B)là chất khử, là chất oxh
C)Cr là chất khử,là chất oxh D)là chất oxh,là chất khử
Câu 8:tổng hệ số ( tối giản)của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu và đặc, nóng là
A)10 B)12 C)18 D)20
Câu 9: Cho 1,792 lít khí (ở đktc) hấp thu hết vào 200 ml dung dịch chưa hỗn hợp và thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :
A)4,728 B)3,940 C)1,576 D)2,364
Câu 10 : hòa tan hoàn toàn 1,9 gam hỗ hợp gồm Fe, Mg và Al bằng dung dịch loãng vừa đủ thu được 1,344 lít khí (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là :
A)7,66 B)7,78 C)8,25 D)7,72
Câu 11 : Hòa tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn : 0,05 mol Cu và 0,3 mol Fe trong dung dịch , Sau khi các kim loại tan hết thu được dung dịch không chưa và khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Số mol tối thiểu cần dùng là :
A)1,25 mol B)1,2 mol C)1,6 mol D)1,8 mol
Câu 12 :Hòa tan a mol Fe trong dung dịch thu được dung dịch X và 12,32 lít (đktc)là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được 75,2 gam muối khan. Giá trị của a là
A)0,4 gam B)0,6 gam C)0,3 gam D)0,5 gam
Câu 13:Trong công nghiệp, Nhôm được điều chế bằng cách nào ?
A)Điện phân dung dịch B)Diện phân nóng chảy 
C)Điện phân nóng chảy D)Dùng Cacbon khử ở nhiệt độ cao
Câu 14 :Cho các chất : FeS ; . Số chất có thể phản ứng với đặc nóng tạo ra là:
A)9 B)8 C)7 D)6
Câu 15: một dung dịch X gồm 0,02 mol Na+ , 0,01 mol Ca2+ , 0,02 mol HCO3- và a mol ion X( bỏ qua sự phân li của nước ) . Ion X và giá trị của a là:
A. OH- và 0,02 C. NO3- và 0,01
B. Cl- và 0,02 D. CO32- và 0,01
Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hóa

 
Gửi ý kiến