Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn ThịTân Diên
Ngày gửi: 16h:44' 04-04-2017
Dung lượng: 125.5 KB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người


ENGLISH 8 PROGRAM
The first term 3*18 =54 periods
The second term 3*17 = 51 periods .10 periods are used for revision and test
School year: 2006- 2007

Unit
P
Contents
Unit
P
Contents


Unit 1

My Friends
1
2
3
4
5
6
7
Revision
Getting started- L & R
Speak
Listen
Read
Write
Language focus

Unit 5

Study habits
27
28
29
30
31
32
Getting started- L & R
Speak
Listen
Read
Write
Language focus


Unit 2

Making Arrangements
 8
9
10
11
12
13
Getting started - L & R
Speak
Listen
Read
Write
Language focus

Unit 6

The young pioneers club
33
34
35
36
37
38
39
Getting started- L & R
Speak
Listen
Read
Write
Language focus
Test


Unit 3

At Home
14
15
16
17
18
19
20
Getting started - L & R
Speak
Listen
Read Write
Language focus
Test

Unit 7

MY neighborhood
40
41
42
43
44
45
Getting started + L and R
Speak & Listen
Read
Write
Language focus
Feedback


Unit 4

Our past
21
22
23
24
25
26

Getting started- L & R
Speak & Listen
Read
Write
Language focus
Feedback


Unit 8

Country life and City life
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Getting started + L and R
Speak
Listen
Read
Write
Language focus
Revision
Revision
Test ( the first term)ENGLISH 8 PROGRAM


Unit
P
Contents
Unit
P
Contents


Unit 9

A first-aid course
55
56
57
58
59
60
Getting started- L & R
Speak
Listen
Read
Write
Language focus

Unit 13

Festivals
80
81
82
83
84
Getting started L & R
Speak & Listen
Read
Write
Language focus


Unit 10

Recycling
61
62
63
64
65
66
Getting started - L & R
Speak
Listen
Read
Write
Language focus

Unit 14

Wonders of the world
85
86
87
88
89
90
91
Getting started- L & R
Speak
Listen
Read
Write
Language focus
Test


Unit 11

Travelling around Viet Nam
67
68
69
70
71
72
73
Getting started - L & R
Speak
Listen
Read
Write
Language focus
Test

Unit 15

Computers
92
93
94
95
96
97
Getting started + L and R
Speak & Listen
Read
Write
Language focus
Feedback


Unit 12

A Vacation Abroad
74
75
76
77
78
79
Getting started- L & R
Speak & Listen
Read
Write
Language focus
Feedback

Unit 16

Inventions
98
99
100
101
102
103
104
105
Getting started + L and R
Speak
Listen
Read
Write
Language focus
Revision
Test ( the second term)

Period 1
Week:1 REVISION

1. Objectives: By the end of the lesson the students review the tenses that they studied in English 6 and English 7
2. Language contents:
- Grammar: The simple present, the present progressive, the future intention, past simple, past progressive and simple future.
- Vocabulary: Review
3. Techniques: Group-work, listen and answer.
4. Teaching aids: Exercise to practice.
5. Time: Allotted 45 minutes
6. PROCEDURES: (Language presentation)


T
Content
Teacher`s activities
Students` activities

5`

5`


5’

5`

5’


5’

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓