Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn đình thiện
Ngày gửi: 18h:03' 10-03-2017
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 1 người (nguyễn đình thiện)
PHÒNG GD & ĐT QUỲ HỢP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS HẠ SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP H
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017 - Lớp 9A m

STT Mã học sinh Họ và tên - Ngày sinh Đối tượng Ghi chú
Hộ nghèo Cận nghèo Dân tộc Thổ Dân Tộc Kinh Miễn giảm ( %) Con ông Con bà hộ khẩu
1 1601710634 Cao Văn An 25/04/2002 X X Cao Văn Lộc Hoàng Thị Dung "Cồn Sơn, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An" 7.95
2 1601710635 Lê Văn Cao 07/07/2001 X X Lê Văn Lạng Đường Thị Quyên "Xiểm, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An" 6.45
3 1601710636 Phan Xuân Cận 23/09/2001 X X Phan Xuân Lưu Trương Thị Ninh "Món, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An" 4.95
4 1601710637 Trương Thị Hồng Diệp 16/02/2002 X X Trương Văn Dơi Lê Thị Hưng "Long, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An" 3.45
5 1601710638 Hoàng Trọng Hiệp 19/01/2002 X X Hoàng Văn Lực Lê Thị Hiền "Cồn Sơn, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
6 1601710639 Trương Văn Hoàng 11/08/2002 X Trương Văn Điều Trương Thị Hiền "Món, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
7 1601710640 Phan Thị Mỹ Huệ 21/03/2002 X Kinh Phan Văn Trưởng Bùi Thị Thiệu "Món, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
8 1601710641 Lê Văn Kiệt 29/04/2001 X X "Xiểm, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
9 1601710642 Trương Văn Kiều 27/10/2002 X Trương Văn Thành Bùi Thị Hòa "Đồng Nang, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
10 1601710643 Trương Văn Lam 28/01/2002 X X Trương Văn Toản Trương Thị Năng "Xiểm, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
11 1601710644 Bùi Thị Hồng Lê 12/05/2002 X Bùi Văn Thiện Nguyễn Thị Thảo "Cồn Sơn, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
12 1601710645 Lê Thị Liên 16/11/2002 X Kinh Lê Văn Bốn Trương Thị Tý "Đồng Nang, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
13 1601710646 Trương Thị Linh 23/09/2001 X X Trương Văn Điệp Nguyễn Thị Minh "Món, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
14 1601710647 Trương Thị Mãi 01/04/2002 X X Trương Văn Thuận Trương Thị Hiền "Sẹt, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
15 1601710648 Hồ Đức Mạnh 11/09/2002 X Hồ Văn Vui Nguyễn Thị Hà "Cồn Sơn, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
16 1601710649 Bùi Văn Minh 01/10/2002 X X Bùi Văn Quân Trương Thị Tươi "Đồng Nang, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
17 1601710650 Trương Văn Ninh 10/10/2001 X Trương Văn Lộc Nguyễn Thị Hiền "Món, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
18 1601710651 Lê Văn Nghĩa 18/01/2001 X Lê Thị Phán "Xiểm, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
19 1601710652 Nguyễn Thị Nghĩa 26/10/2002 X X Nguyên Văn Tâm Hồ Thị Xoan "Cồn Sơn, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
20 1601710653 Nguyễn Văn Ngọc 06/03/2002 X Kinh Nguyễn Văn Ngọ Nguyễn Thị Hà "Lộc Sơn, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
21 1601710654 Nguyễn Văn Nguyên 16/04/2002 X X Nguyễn Văn Thảo Cao Thị Hoài "Sẹt, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
22 1601710655 Trương Văn Nguyên 01/06/2002 X X Trương Văn Khuyên Lê Thị Thanh "Xiểm, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
23 1601710656 Nguyễn Thị Nhung 04/06/2002 Kinh Nguyễn Văn Long Dương Thị Sự "Món, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
24 1601710657 Trương Thị Nhung 17/11/2002 X X Trương Văn Minh Trương Thị Tứ "Cồn Tô, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
25 1601710658 Trương Văn Quang 28/02/2002 X Trương Văn Hội Hoàng Thị Cúc "Món, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
26 1601710659 Lê Văn Quân 29/10/2002 X Lê Văn Đoài Trương Thị Hồng "Lộc Sơn, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
27 1601710660 Trương Văn Quý 29/03/2002 X X Trương Văn Phát Trương Thị Lại "Xuân Sơn, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
28 1601710661 Nguyễn Thị Sáu 04/07/2001 X Kinh Nguyễn Văn Hiền Trương Thị Nương "Món, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
29 1601710662 Cao Văn Tường 29/04/2002 X X Cao Văn Trông Trương Thị Liễu "Cồn Tô, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
30 1601710663 Trương Thị Thìn 21/12/1999 X X Trương Văn Trông Hoàng Thị Phường "Cồn Tô, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
31 1601710664 Lê Văn Thưởng 23/02/1999 X Khuyết tật Lê Văn Hưng Đinh Thị Lý "Xiểm, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
32 1601710665 Nguyễn Thuý Trinh 18/08/2002 X X Nguyễn Văn Thành Trương Thị Hiên "Long, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"
 
Gửi ý kiến