Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TRAN THI TRUC HA
Người gửi: To anh van tan An
Ngày gửi: 14h:26' 22-01-2017
Dung lượng: 84.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TÂN ÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ ANH VĂN-SỬ-ĐỊA-CN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 01/KH-TCM Tân Ân, ngày 25 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH NĂM HỌC
Năm học: 2015-2016

- Căn cứ kế hoạch số 838/KH-PGDĐT NGÀY 15/9/2015 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015- 2016 của PGD&ĐT Cần Đước.
- Căn cứ vào kế hoạch số 09/ KH-THCS về thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 của trường THCS Tân Ân.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ.
Tổ chuyên môn Anh văn-Sử-Địa-Công nghệ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015- 2016 như sau :
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học:
- Tổng số Gv: 8/7 nữ
- Trình độ: Đại học: 6/5 nữ
- Cao Đẳng : 2/2nữ
- Chứng chỉ A tin học: 7/7 nữ
- Chứng chỉ ngoại ngữ: 8/7 nữ
- Đảng viên: 2/1nữ
2. Thuận lợi:
- Đảng ủy và chính quyền ngày càng quan tâm nhiều hơn về phát triển giáo dục.
-Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của chi bộ Đảng, của BGH nhà trường, sự giúp đỡ của công đoàn trường.
- Tất cả giáo viên trong tổ đều đạt trình độ chuẩn trở lên.
- Giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, an tâm công tác, nhiệt tình trong giảng dạy.
- Phụ huynh học sinh ngày càng có sự quan tâm hơn về việc học tập của con em.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối đáp ứng nhu cầu giảng dạy.
- Công nghệ thông tin phát triển, thuận lợi cho giáo viên tiếp cận cái mới, tìm kiếm thông tin, nâng cao chất lượng bài dạy.
3. Khó khăn:
- Tổ ghép nhiều môn gây không ít khó khăn trong việc kiểm tra chuyên môn, thực hiện chuyên đề của tổ, thao giảng, dự giờ.
- Học sinh chưa thật sự yêu thích các môn học xã hội (Sử, Địa), riêng môn Tiếng Anh thì khó đối với các em, đặc biệt là ở nông thôn (Tân Ân).
- Còn nhiều học sinh ý thức học tập chưa cao.
- Chất lượng môn Tiếng Anh đầu vào của khối 6 rất thấp, đặc biệt là khả năng viết chữ của học sinh: chậm, xấu, không rõ nét chữ.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
3. Đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, nâng cao năng lực của tổ chuyên môn, của từng giáo viên.
4. Đổi mới phương pháp dạy theo hướng tích hợp, giúp học sinh biết vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; tham gia mô hình trường học mới.
5. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, giúp học sinh tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau. Đẩy mạnh các giải pháp giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém, bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi và hạnh kiểm khá, tốt.
6. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

C. VỤ CỤ THỂ
I.CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ
1. Công tác chính trị, tư tưởng
Thực hiện có hiệu quả các hoạt động thi đua, các cuộc thi phong trào.
a. Phong trào“Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung được lồng ghép, tích hợp có ghi vào giáo án.100% giáo viên trong tự xây dựng kế hoạch học tập theo tấm gương đạo đức HCM, theo từng nội dung thiết thực sát với thực tế chuyên môn, nhiệm vụ của từng giáo viên để thực hiện hiệu quả cuộc
 
Gửi ý kiến