Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vi Văn Thọ
Ngày gửi: 16h:24' 18-01-2017
Dung lượng: 458.0 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 20
Ngày soạn: 08/01/2017
Ngày dự kiến dạy: 12/01/2017

Tiết 37 - Bài 29: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT

I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh biết axit cacbonic là axit rất yếu, không bền.
- Tính chất hóa học của muối cacbonat (tác dụng với axit, dung dịch muối, dung dịch kiềm, dung dịch muối khác, bị nhiệt phân huỷ).
- Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường.
2. Kĩ năng:
- Học sinh biết tiến TN, hình ảnh TN và rút ra tính chất hoá học của muối cacbonat.
- Xác định phản ứng có thực hiện được hay không và viết các PTHH.
3. Thái độ:
- Giáo dục học sinh ý thức cẩn thận, kiên trì trong học tập hoá học.
- Qua các hiện tượng thực tế giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường sống.
II. Chuẩn bị: - Máy chiếu.
III. Tiến trình bài dạy.
1. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu các tính chất hoá học của muối? Viết phương trình hoá học.
2. Bài mới:.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức

Hoạt đông 1: Axit cacbonic.

? Trong tự nhiên, axit cacbonic có ở đâu?
? Giải thích tại sao axit cacbonic có trong nước mưa?
? Nêu các tính chất vật lí của axit cacbonic?
- Viết phương trình hoá học:
CO2(k) + H2O(l) ?
?- Nhận xét gì về axit cacbonic trong phản ứng trên?
- Nêu các tính chất đặc trưng của axit cacbonic? Viết phương trình hoá học?

Hoạt động 2: Muối cacbonat
? Từ axit cacbonic có thể tạo ra những gốc axit nào?
? Có mấy loại muối cacbonat? Cho ví dụ và gọi tên muối?

? Quan sát bảng tính tan, cho biết muối cacbonat nào tan, muối cacbonat nào không tan?

Thí nghiệm: HS các nhóm làmTN, nêu hiện tượng và giải thích, viết PTHH, rút ra kết luận.
? Với đặc điểm của muối cacbonat trung tính, hãy dự đoán các tính chất hoá học của muối đó?

Thí nghiệm: Cho 1 ml dung dịch HCl vào mỗi ống nghiệm chứa dung dịch Na2CO3, dung dịch NaHCO3.
HScác nhóm làm TN, nêu hiện tượng và giải thích, viết PTHH, rút ra kết luận.
TN: Cho 1ml dung dịch CaCl2 vào ống nghiệm chứa 1ml dung dịch Na2CO3.
HS làm TN, nêu hiện tượng và giải thích, rút ra kết luận?
Gv: Qua hình vẽ mô tả phản ứng nhiệt phân NaHCO3.
- Nhận xét hiện tượng, giải thích và viết PTHH?
- CaCO3 được dùng để SX các chất nào?
- Nêu các ứng dụng của muối cacbonat?
Hoạt động 3: Chu trình cacbon trong tự nhiên:
Mục tiêu :
- Quan sát sơ đồ, cho biết khí CO2 sinh ra trong khí quyển do những nguồn nào?
- CO2 nhiều trong khí quyển có lợi hay có hại? Giải thích?
GV giới thiệu cho HS chu trình cacbon trong tự nhiên.
I. AXIT CACBONIC (H2CO3):
1. Trạng thái tự nhiên - Tính chất vật lí:
- H2CO3 có trong nước mưa, nước tự nhiên (một lượng rất nhỏ) do một phần CO2 trong khí quyển hoà tan trong nước mưa, nước tự nhiên.
2. Tính chất hoá học:
- H2CO3 là axit yếu: làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.
- H2CO3 không bền, dễ bị phân ly thành CO2 và H2O.
Phương trình hoá học:
H2CO3(dd) → CO2(k) + H2O(l).
II. MUỐI CACBONAT (A-CO3):
1. Phân loại: Có hai loại
- Muối cacbonat: Fe2(CO3)3
- Muối hiđrocacbonat: KHCO3
2. Tính chất:
a. Tính tan:
- Muối hiđrocacbonat đều tan.
- Muối cacbonat đa số không tan, trừ K2CO3, Na2CO3 tan.
b. Tính chất hoá học:
b.1. Tác dụng với axit
Na2CO3+2HCl→2NaCl+CO2+H2O
NaHCO3+HCl→NaCl+CO2+H2O
b.2. Tác dụng với dung dịch bazơ:
Na2CO3+Ca(OH)2→2NaOH+CaCO3
* Dung dịch muối cacbonat tác dụng với dung dịch bazơ tạo ra dung dịch bazơ mới và muối cacbonat không tan mới.
NaHCO3+NaOH→Na2CO3+ H2O
b.3. Tác dụng với dung dịch muối:
Na2CO3 + CaCl2 → 2NaCl + CaCO3
* Dung dịch muối cacbonat tác dụng với dung dịch muối khác tạo ra 2 muối mới.

b.4. Muối cacbonat bị nhiệt phân huỷ:
 
Gửi ý kiến