Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Toán học (Tập hợp logic và số học) Trung cấp Tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày gửi: 13h:46' 19-10-2009
Dung lượng: 449.7 KB
Số lượt tải: 375
Số lượt thích: 0 người
BÀI SOẠN MÔN:
TOÁN HỌC
DÀNH CHO NGÀNH TCSP TIỂU HỌC
(7 ĐVHT = 105 tiết)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Giúp sinh viên nắm được các kiến thức về:
- Các khái niệm cơ bản về tập hợp, các phép toán trên tập hợp, đại số mệnh đề, hàm mệnh đề.
- Một vài phương pháp chứng minh thông dụng.
- Có hiểu biết về ánh xạ, quan hệ hai ngôi.
- Nắm được các kiến thức về quan hệ chia hết và chia có dư trên tập số tự nhiên. Các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 4, 5, 9, 25.
- Nắm được khái niệm ƯCLN, BCNN và cách tính.
- Nắm được khái niệm hợp số, số nguyên tố.
- Nắm được hệ thống ghi số và cách ghi số hiện nay. Thực hành các phép toán trên hệ ghi số g.
- Các khái niệm về số thập phân, phân số thập phân.
- Các kiến thức về vị nhóm, nửa nhóm, nhóm.
2. Kĩ năng:
- Có kĩ năng cơ bản làm các dạng toán về tập hợp, mệnh đề, hàm mệnh đề;
- Có kĩ năng sử dụng các phương pháp chứng minh;
- Làm thành thạo các dạng bài tập về ánh xạ, quan hệ hai ngôi;
- Có kĩ năng thành thạo tìm ƯCLN và BCNN của 2 số tự nhiên;
- Làm thành thạo các dạng toán chia hết, chia có dư, các bào toán cấu tạo số;
- Nhận biết số nguyên tố, hợp số;
- Có kĩ năng nhận biết vị nhóm, nửa nhóm, nhóm;
- Giải thành thạo các dạng toán về phân số;
3. Thái độ:
- Yêu nghề, yêu thích môn học, có ý thức tự giác học tập, tự nghiên cứu; cần cù, chăm chỉ; có tác phong làm việc khoa học.
II. Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Tiến Tài (chủ biên), Vũ Quốc Chung, Chu Văn Quang. Toán (tập 1). NXB Bộ Giáo dục và Đào tạo – Vụ giáo viên, 1992.
2. Định Hữu Chân, Nguyễn Tiến Tài. Tập hợp và Logic Số học. NXB Giáo dục, 1999.
3. Trần Diên Hiển. 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4 – 5 (tập 1, 2). NXB GD 2000.
4. Sách giáo khoa Toán 1, 2, 3, 4, 5.
5. Một số tài liệu tham khảo khác.
Chương I: TẬP HỢP VÀ LOGIC TOÁN
§1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TẬP HỢP
(3 tiết)
A - MỤC TIÊU:
I. Kiến thức:
- Sinh viên nắm được khái niệm về tập hợp, phần tử của tập hợp, dấu thuộc (), cách xác định một tập hợp.
- Nắm được tập hợp bằng nhau, tập con, quan hệ bao hàm, các tính chất của quan hệ bao hàm.
II. Kĩ năng:
- Xác định một tập hợp, tập con của một tập hợp,đặc trưng của một tập hợp.
B - NỘI DUNG:
I. Tập hợp và phần tử.
1. Khái niệm về tập hợp:
* Tập hợp là một khái niệm nguyên thủy, không định nghĩa. Để hình dung về khái niệm này ta nêu vài ví dụ:
- Tập hợp N các số tự nhiên.
- Tập hợp Z các số nguyên.
- Tập hợp R các số thực.
- Tập hợp Q các số hữu tỉ.
- Tập hợp các điểm trong một mặt phẳng.
- Tập hợp các học sinh trong một lớp.
- Tập hợp các lớp học trong một trường.
 Tập hợp được mô tả như sau:
Tập hợp được tạo thành bởi các cá thể hay đối tượng. Các cá thể hay đối tượng tạo thành tập hợp đó gọi là các phần tử của tập hợp.
* Kí hiệu: Một tập hợp được kí hiệu bởi các chữ cái in hoa: A, B, X, Y...
2. Phần tử của tập hợp, dấu .
- Các cá thể hay đối tượng trong tập hợp X gọi là các phần tử của X. Phần tử của một tập hợp thường được kí hiệu bằng các chữ cái in thường x, y, z,...
- Để chỉ x là một phần tử thuộc tập hợp X, ta viết x  X và đọc là: x thuộc X hay X chứa x.
VD: 5  N, 100  N, -9  Z ; -6  Z.
- Để chỉ x không phải là một phần tử thuộc
Avatar

Vua xin Co giao tap tai lieu!  Cam on Co Nguyen Thi Thanh Ha nhe!

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓