Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo an toán 7 (hay) - Lạng Giang- BG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự soan, co tham khao tai liẹu
Người gửi: Nguyễn Mai
Ngày gửi: 20h:05' 11-08-2014
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 690
Số lượt thích: 1 người (Lo Van Son)
Ngày soạn: 16/8/2013 Ngày dạy:19/8/2013
CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
TIẾT 1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ.


I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức: Học sinh phát biểu được khái niệm số hữu tỉ, biết số hữu tỉ được viết dưới dạng với .
2. Kĩ năng: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số; biểu diễn số hữu tỉ bằng nhiều phân số bàng nhau; so sánh hai số hữu tỉ
3. Thái độ : Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV-HS
- GV: bảng phụ ghi bài tập.
- HS bảng nhóm.
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Kiểm tra: (không) GV giới thiệu chương trình môn đại số 7; một số yêu cầu để học tốt bộ môn.(5’)
2.Bài mới:
TRỢ GIÚP CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Số hữu tỉ . (10’)

- Y/c hs viết các phân số bằng nhau của các số sau: 3; - 0,5; 0; .

Từ đó có nhận xét gì về các số trên ?.
GV: Như vậy các số 3; -0,5; 0; đều là các số hữu tỉ .
- y/c hs trình bày k/n số hữu tỉ?
- y/c hs đọc kn số hữu tỉ sgk
- GV giới thiệu ký hiệu tập hợp các số hữu tỉ Q.
- Yêu cầu học sinh làm ?1.
- Y/c hs trả lời Vì sao các số 0,6; -1,25; là các số hữu tỉ?
- GV chốt kiến thức.
yêu cầu học sinh làm ?2.Số nguyên a có phải là số hữu tỉ không ?. Vì sao ?.
*GV : chôt
 - hs thực hiện:

- HS nhận xét


HS trình bày
Hs nhận xét

- hs chú ý nghe
*HS : Thực hiện. ?1.
- hs nhận xét bài cua bạn
Hs suy nghĩ trả lời ?2
Hs nhận xét


2.Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. (10’)

- Yêu cầu học sinh làm ?3.
Biểu diễn các số nguyên -1; 1; 2 trên trục số?
- y/c hs lên bảng trình bày?
- y/c hs nhận xét?
- GV chốt
- Y/c hs đọc VD 1 sgk, trình bày cách biểu diễn số hữu tỉ lên trục số.
- y/c hs biẻu diễn số hữu tỉ lên trục số.
- y/c hs nhận xét, bổ sung
GV chôt
*GV : Yêu cầu học sinh làm ví dụ 2.
*GV : Nhận xét.
*HS : Thực hiện ?3 Biểu diễn các số nguyên -1; 1; 2 trên trục số


- hs lên bảng trình bày
- hs nhận xét
Ví dụ 1 :
Biểu diễn số hữu tỉ lên trục số
- hs lên bảng trình bày và biểu diễn số hữu tỉ lên trục số
- hs nhận xét
Ví dụ 2. (SGK – trang 6)

3.So sánh hai số hữu tỉ . (12’)

*GV : Yêu cầu học sinh làm ?4.
So sánh hai phân số :.
*GV:Nhận xét và chôt kiến thức.
9 hai số hữu tỉ dạng phân số ta so sánh như so sánh 2 phân số đã học.


- y/C HS So sánh hai số hữu tỉ -0,6 và ; 
- y/c hs trình bày lời giải?
-y/c hs nhận xét
- y/c hs trình bày cách so sánh 2 số hữu tỉ?
( quy về so sánh 2 phân số)
- y/c hs đọc kết luận sgk?
- Yêu cầu học sinh làm ?5 theo nhóm.
-Y/c các nhóm nhận xét chéo và tự đánh giá.
?4. So sánh hai phân số :.
- hs đọc ?4 suy nghĩ trình bày cách so sánh .
- HS thực hiện so sánh,
- 1 hs lên bảng trình bày
- h/s nhận xét
*Nhận xét : SGK
Ví dụ:
Hs suy nghĩ, thực hiện so sánh hai số hữu tỉ -0,6 và ; 
- hs trình bày lời giải.
- Hs nhận xét
Kết luận: SGK
Hs đọc ? 5 HĐN
Câc nhóm kiểm tra chéo bài. Nhóm trưởng nêu nhận xét.

4. Củng cố: (7’)
- Gọi HS làm miệng bài 1 SGK
-
 
Gửi ý kiến