Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giao an Tin 11 chuan (tron Bo)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Minh Thành
Ngày gửi: 20h:48' 09-05-2008
Dung lượng: 597.0 KB
Số lượt tải: 279
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:2-9-2003
Ngày dạy:9-9-2003/11-9-2003/12-9-2003

Tiết: 1


Tuần: 1CHƯƠ NG I: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL
BÀI 1: MỞ ĐẦU

I. Mục đích yêu cầu:
Học sinh nắm sơ lược tổng quan ngôn ngữ lập trình bậc cao,đó chính là ngôn ngữ lập trình Pascal .
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Chuẩn bị chuẩn bị bài giảng của mình.
Học sinh:Coi trước bài ở nhà.
III. Kiến thức trọng tâm:
-Khởi động và thoát khỏi turbo Pascal
-Làm quen với ngôn ngữ lập trình.
-Nắm được các thao tác soạn thao.
IV. Phương pháp giảng dạy:
Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
Mô tả và diễn giải .
V. Tiến trình bài giảng:
1. Ổn định lớp: Nắm sỉ số lớp và giới thiệu chương trình.
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Nội dung bài mới:


PHƯƠNG PHÁP

* Chú thích: Các câu lệnh ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Dòng trên cùng gọi là tựa đề.

Phần giữa tựa đề và từ BEGIN là phần khai báo.


Phần giới hạn BEGIN và END gọi là thân chương trình .

Tương tự VD2 cho học sinh liên hệ đến việc viết chương trình tính tích 2 số nguyên nhập từ bàn phím.Tên chương trình không được trùng với từ khoá ,và ký tự đầu tiên phải là chữ cái.
Một số từ khóa thường dùng program,begin,end,if,else,
array,div ,do,procedure, function,uses,var,...Xóa dấu khối ctrl+ K+H.

Tìm kiếm dãy ký tự và thay thế ctrl +Q+ANỘI DUNG
I. Cấu trúc cơ bản của 1 chương trình Pascal:
PROGRAM tên chương trình;
Phần khai báo ;
BEGIN
Các câu lệnh ;
END.
VD1:
Program Vi_du;
Begin
Write(`đây là chương trình PASCAL:`);
Readln;
End.

-Khai báo biến (có thể có hoặc không tuỳ theo chương trình ):
Var tên biến1,tên biến2,.,tên biến n :Kiểu
- Kiểu số thực: real
- Kiểu số nguyên: integer;
VD2: Viết chương trình tính tổng của 2 số nguyên nhập từ bàn phím.
Program Tính toán;
User crt;
Var a,b:integer;
Begin
Clrscr;
Write(`nhập a=`) ; Readln(a);
Write(`nhập b=`) ; Readln(b);
Write(`tổng cần tính là:`,a+b);
Readln;
End.

* Từ khoá:Là những từ được Pascal qui định sẵn,không được dùng từ khoá để đặt tên biến ,tên hằng.
- Bảng từ khoá :AND,ARRAY, BEGIN, CASE,CONST,DIV,DO,DOWNTO,ELSE,END, FILE,FOR,FUNCTION,GOTO,IF,IN,LABEL,MOD, NIL,NOT,OF OR,PACKED,PROCEDDURE,SET, PROGRAM,RECORD,REPEAT,STRING,THEN, TO,TYPE,UNTIL,USES,VAR,WHILE,WITH.
II. Khởi động Turbo Pascal :
- Để làm việc được với Turbo Pascal ta cần ít nhất 2 tập:
+ Turbo.exe :chức năng soạn thảo
+ Turbo.Tpl :Chức năng các đơn vị chuẩn
III. Soạn thảo trong Turbo Pascal:
1. Dịch chuyển con chạy :
+ Các phím:
2. Sửa chửa văn bản:
+ Các phím :del ,backspace,insert.
3. Làm việc với khối:
+ Đánh dấu đầu khối: Ctrl-K B
+ Đánh dấu cuối khối:Ctrl-K K
+ Chuyển khối tới vị trí mới:Ctrl-K V
+ Sao chép Ctrl-K C.
+ Xoá khối :Ctrl-Y.
4. Củng cố:
Khởi động và thoát khỏi Turbo Pascal.
Soạn thảo văn bản trong môi trường Turbo Pascal.
Dặn dò:
* BTVH:
1.Viết chương trình để máy in lên màn hình thông báo được trang trí như sau: ***************************
& TRUNG TAM MAY TINH &
& &
& XIN GOI LOI &
& &
& CHAO CAC BAN! &
****************************
2.Hãy liệt kê những đối tượng và các biểu thức tính toán trong các bài toán sau: a.Giải phương trình bậc hai.
b.Cho ba số thực dương,kiểm tra xem chúng có tạo nên ba cạnh của một tam giác không?Nếu đúng hãy tính diện tích.

* Chuẩn bị bài mới.

Ngày soạn:12-9-2003
Ngày dạy:16-9-2003

Tiết: 2


Tuần: 2BÀI 2: LÀM VIỆC VỚI MÔI TRƯỜNG TURBO PASCAL

I. Mục đích yêu cầu:
Học sinh nắm bắt giao diện của Turbo Pascal,cũng như các thao tác sử dụng menu của Turbo Pascal.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Chuẩn bị chuẩn bị các tư liệu liên quan.
Học sinh: Chuẩn bị bài mới trước ở nhà.
III. Kiến thức trọng tâm:
Các cách sử dụng menu và các thao tác cơ bản trên menu và soạn thảo văn bản.
IV. Phương pháp giảng dạy:
Mô tả và diễn giải .
V. Tiến trình bài giảng:
1. Ổn định lớp:Nắm sỉ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
Cấu trúc 1 chương trình đơn giản của Turbo Pascal cho VD?
Nêu 10 từ khoá của Pascal mà em biết ? Khởi động và thoát khỏi Pascal như thế nào.
3. Nội dung bài mới:
PHƯƠNG PHÁP

Dòng đầu tiên ta có thể còn gọi là thanh menu.

Dòng thứ hai là thanh trạng thái .

Kế tiếp là vùng làm việc.


Dòng cuối cùng là các lệnh cơ bản thông dụng thường sử dùng .Turbo Pascal : Thường lưu các chương trình dưới dạng tệp có phần mở rộng *.Pas

Có mấy cách kích hoạt menu của Turbo Pascal?

Hãy nêu 1 số thao tác cơ bản khi làm việc với Turbo Pascal như thao tác trên file ,chạy chương trình ..

NỘI DUNG

I. Môi trường của Turbo Pascal:
Sau khi khởi động Turbo Pascal màn hình sẽ xuất hiện giao diện sau:

Môi trường của Turbo Pascal giúp ta nhiều chức năng như soạn thảo chương trình,thực hiện chương trình,ghi và gọi chương trình...
Khi làm việc với môi trường Turbo pascal thực chất là làm việc với hệ thống menu.
Cách làm việc với bảng chọn (menu).
Có 2 cách làm việc với menu:
Cách1: Ấn phím F10 ,con chạy tạm thời biến mất và hộp sáng sẽ định vị tại nhóm chức năng trên dải menu .Muốn thực hiện chức năng nào ta đưa hộp sáng về chức năng đó bằng phím  sau đó nhấn phím Enter.
Cách 2: Ấn phím ALT + Chữ cái đại diện.
Alt +F - 0 hoặc F3 mở tập tin.
Alt + F- S hoặc F2 lưu lại .
Alt + R -R hoặc ctrl F9 :kiểm tra và chạy chương trình.
Alt + F-X hoặc Alt+X:thoát khỏi Turbo Pascal.
F9:Kiểm tra chương trình.
* Kiểm quay về soạn thảo -> ấn phím ESC

Củng cố:
Giao diện của Turbo Pascal.
Các thao tác cơ bản.
Dặn dò:Chuẩn bị bài mới.Ngày soạn:20-9-2003
Ngày dạy:23-9-2003.

Tiết: 3


Tuần: 3BÀI 3: BÀI TẬP

I. Mục đích yêu cầu:
Học sinh ôn luyện lại các kiến thức đã học và nắm vững để vận dụng sau này.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Tìm thêm các dạng bài tập khác.
Học sinh: Làm các bài tập trước ở nhà.
III. Kiến thức trọng tâm:
Ôn tập các kiến thức cũ
IV. Phương pháp giảng dạy:
Luyện tập kiểm tra.
V. Tiến trình bài giảng:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Hãy nêu sơ lược giao diện của Turbo Pascal
Các thao tác làm việc với menu.
3. Nội dung bài mới:


Đây là các hàm thường gặp trong lập trình tính toán.
Gọi học sinh lên bảng làm bài :
Program chuc mung;
Uses crt ;
Begin
Clrscr;
Writeln(`thực hiện`);
Writeln(`16-10-1982`);
Writeln(`lớp 11A`);
Writeln(`Xin chào bạn ! Chúc một ngày tốt lành!`);
Readln;
End.

Các kiểu chuẩn:
-Kiểu integer:Kiểu số nguyên từ (-32768) đến 32767
-ShortInt : kiểu số nguyên từ (-128) đến 127.
-Word: số nguyên từ 0 đến 65535.
-Long Int:kiểu số nguyên từ (-2147483648) đến 2147483647.
-kiểu Real: số thực
-Kiểu Char: kiểu ký tự (từ ký tự 0 đến 255).
-Kiểu Boolean: Kiểu logic gồm 1 trong hai giá trị True và False.

- Lần lượt gọi các em học sinh lên bảng giải các bài tập.

- Cố gắng giảng cho các em nắm bắt các cách thành lập biểu thức và khai báo biến.


MỘT SỐ HÀM CHUẨN:
-Hàm đại số:
abs(x):cho trị tuyệt đối của x.
sqr(x): tính bình phương của x.
sqrt(x): tính căn bậc hai của x.
int(x): lấy phần nguyên của x.
frac(x): lấy phần lẻ của x.
-Hàm lượng giác:
sin(x) : tính sin của x.
cos(x): tính cos của x.
arctan(x): tính arctang của x.
Bài 1:
Hãy viết chương trình chúc mừng in ra màn hình các dòng:
Dòng 1: Họ tên
Dòng 2: Ngày tháng năm sinh
Dòng 3: Tên lớp
Dòng 4: Dòng văn bản :Xin chào bạn!Chúc một ngày tốt lành!

Bài 2:
Cho 5 tên hợp lệ trong Turbo Pascal?

Bài 3:
Viết khai báo cho các biến sau :
a,b là các biến thực .
i nhận các giá trị nguyên từ -32768 đến 32767
j1,j2 nhận các giá trị nguyên không âm ;
k nhận các giá trị nguyên từ 0 đến 255;
Các biến nguyên m,n,i,j;
Các biến ký tự a,c,tên;
5 biến logic và 3 biến nguyên.

* Giải bài tập 1.2 ->1.6 trang 9 sách bài tập.


Củng cố:
Cách thành lập biểu thức phép gán.
Cách khai báo và sử dụng các biến .
Dặn dò: Chuẩn bị bài mới và làm các bài tập còn lại trong SGK.Ngày soạn:25-9-2003
Ngày dạy:30-9-2003

Tiết: 4


Tuần: 4


BÀI 4: LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN

I. Mục đích yêu cầu:
Học sinh làm quen với 1 CT Pascal hoàn chỉnh cụ thể đơn giản.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Chuẩn bị các bài tập và VD đơn giản.
Học sinh: Chuẩn bị trước ở nhà.
III. Kiến thức trọng tâm:
Hằng số và các phép tính ở nhà
IV. Phương pháp giảng dạy:
Giảng giải và mô tả.
V. Tiến trình bài giảng:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Gọi học sinh lên bảng làm bài tập.
3. Nội dung bài mới:


Gọi HS nhắc lại các kiến thức cũ.
Giải thích sơ lược cho học sinh hiểu .Gợi ý sơ lược cho học sinh đồng thời viết sơ lược dàn bài để học sinh có ý tiếp tục phát triển để lập trình tiếp theo.Hằng số là gì?

HS cho VD?


Biến số là gì?
HS cho VD?

Kiểu số thực bi
 
Gửi ý kiến