Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an tiếng anh 11thí điểm có bảng mô tả

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày gửi: 06h:25' 09-08-2018
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 382
Số lượt thích: 0 người
Date of preparation: …………………
Period 1 INTRODUCING THE PROGRAMS OF ENGLISH 11
A. Objectives:
1. Educational aim: By the end of the lesson, students will be able to :
- Know about the textbook- English 11
- To know the way of testing.
- To know some class regulations.
- To review English 10

2. Knowledge:
- General knowledge: Students know about the content of the textbook- English 11
3. Skills:
To test Ss`s language skills
4. Description table of cognitive competence levels and orientation for Ss’ progress:

CONTENT
Knowledge
Comprehension
Low application
(level 1)
High application
(level 2)

Introducing the textbook- English 11
Know about the textbook- English 11"
Introducing the way of testing
know the way of testing.
Setting up some class regulations
know some class regulations.
Understand more about some ways to study English wellReviewing English 10
review English 10

Use their old knowledge to express their opinions
.


B. Method: Integrated, mainly communicative.
C. Teaching aids: test papers, colored chalk, board,...
D. Procedures:
1. Class organization (2ms)
- Greeting and checking students’ attendance
2. New lesson:
Stages/ activities
Content/ Board display
Oriented skills/ competences

WARM – UP: chatting - (5 MINS)

Introduces herself to the students
Asks some students to introduce themselves:
What’s your name?
Do you like English?
Do you find English easy or difficult?
Which is the easiest, the most difficult? reading, speaking, listening, or writing?
Why do you learn English?
How long have you learned English?
Are you good or bad at English?

A. Introducing the textbook- English 11 - (12 MINS)
- Teacher asks Ss to open the book map then the units and introduces the textbook
- Ss look at the book and listen to the teacher
The Structure of the book: -There are ten units. In each unit, there are eight main parts
the 1st term
* Unit 1- Unit 5: 8 parts for each unit: getting started, language, reading, speaking, listening, writing, communication and culture and looking back & project
* Review 1, 2
* Test yourself 1
* Written tests: 6: 15’(3) 45’(2) end- term (1)
the 2nd term:
* Unit 6- Unit 10: 8 parts for each unit: getting started, language, listening,

writing, communication and culture and looking back & project
* Review 3, 4
* Test yourself 2
* Written tests: 6: 15’(3) 45’(2) end- term (1)

B. Introducing the way of testing - (8 MINS)
- T introduces the structure of the 15 minute test, 45 minute test and final test of each term and of the school year
- Ss look at the book and listen to the teacher.
C. Setting up some class regulations (8 ms )
-T gives some class regulations
-Ss listen and remember to obey
E. Reviewing English 10 - (8 MINS)
T asks Ss about the topics, grammar in each Unit of English 10
Ss stand up to say and take notes
* Consolidation and homework: (2 mins)
- T: Summaries main points of the lesson
- Ss: Listen and add some more points


I. Textbook introduction:
+ Getting started
+ Language: Vocabulary, pronunciation, grammar
+ Reading + Speaking + Listening
+ Writing + Communication and culture + Looking back and project
II. Introducing the way of testing
* Written tests: 6: 15’(3) 45’(2) end- term (1)
- 15 minute test,
+ 2 of 3 skills ( listening, reading, writing)
+Grammar
- 45 minute test and final test of each term and of the school year
+ 4 skills
+ Grammar


III. Some class regulations
Learn by heart new words
Books and notebooks
Preparation before class
Homework after class
Preparation for the project ( 2 groups of 5 Ss for each project)

IV. Reviewing English 10
The topics, grammar in each Unit of English 10

Homework:
-Reviewing English 10
-Prepare unit 1

Oral communication skillsMaking question skill


Follow-Up competence

- observation skills

Follow-Up competence
No_avatar

Qúy thầy cô luôn giảng dạy và phải nói rất nhiều với tần suất lớn, như vậy rất dễ bị viêm họng rồi ho và khan tiếng. Vì để bảo vệ sức khỏe cho thây cô MCRIO xin được khuyến mại giảm giá đến 2.000.000(vnđ) đối với các dòng máy trợ giảng không dây tốt nhất dành riêng thầy cô mùa khai giảng ạ !!

https://mcrio.vn/may-tro-giang-khong-day-cong-suat-lon-unizone-8080

 
Gửi ý kiến