Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

GIAO AN TH LET'S LEARN 2-PERIOD10-QUAN21

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Quân
Ngày gửi: 21h:10' 21-07-2008
Dung lượng: 161.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
UNIT 2
Section A
Lesson 1
Look, listen and repeat; Look and say; Let`s talk
P_18-19Lesson 2
Listen and check; Say it right; Let`s write; Let`s play
P_20-21


Section B
Lesson 3
Listen and repeat; Let`s talk; Listen and number
P_22-23Lesson 4
Read and answer; Let`s write; Let`s play; Summary
P_24-25

WEEK 5
GRADE 4
PERIOD 10 LESSON 4_P24-25 (SECTION B)
*Objectives: By the end of the lesson ss will be able to
*Materials: Textbook, cassette and tape, picture
*Procedure:
T
Contents & Techniques
T`s & Ss` activities

5`
I-WARM-UP: MATCHING
A (poster 1)
B (poster 2)

1-I`m sorry. I`m late
a-I`m from England

2-Thank you very much
b-Not at all

3-When`s your birhtday?
c-You`re welcome

4-How old are you?
d-It`s in May

5-Where are you from?
e-I`m ten years old


-T presents the posters and explains how to play
-Ss work in 2 groups
-Keys: 1.b; 2.c; 3.d; 4.e; 5.a

10`
II-PRESENTATION:
*PRE-TEACH:
-Primary school /n/: trường tiểu học
-classroom /n/: lớp học
-happy /adj/: hạnh phúc
?Checking: W & W
*PRACTICE:
-Let`s sing_P25


-T models
-Ss repeat


-T plays the song on the tape (twice)
-Ss listen (repeat if possible)

12`
III-OPEN YOUR BOOK:
-Let`s sing_P25

-Read & answer_P25
Keys:
1-Mai
2-ten
3-Yes, she is
4-in the classroom
5-because today is her birthday
-T & Ss open books_P25
-T plays the song
-Ss listen-point-repeat
-T asks ss to read the text and summarize info. about Mai
-T asks ss work in pairs to answer the qs (1-5)_P24 (short answers)
-T corrects

7`
IV-EXTENSION:
-Let`s write_P24
Example:
I`m Trung. I`m ten years old. I`m in HHT Primary school
-Ss work individually to write about themselves
-Ss check in pairs & tell the answers in front of class
-T corrects

2`
V-WORKBOOK:
-Read part 4 again
-Sing the song again
-Prepare for U3-L1_P26-27


 
Gửi ý kiến