Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án mới Tiếng Anh 5 cả năm chuẩn 4 tiết /tuần đầy đủ chuẩn kiến thức năm 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quang Tín
Ngày gửi: 16h:54' 11-11-2018
Dung lượng: 495.5 KB
Số lượt tải: 359
Số lượt thích: 0 người

GIÁO ÁN VÀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP 5
(THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI)

----------------

1. Phân phối chương trình cho kế hoạch 4 tiết/tuần.

Số tiết thực dạy:
6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết

Số tiết ôn tập:
3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết

Số tiết kiểm tra:
2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết
Tổng số tiết trong một năm học:
140 tiết


1.1 Học kì 1

Tiết
Đơn vị bài học
Nội dung dạy học
Ghi chú


 UNIT 1 WHAT’S YOUR ADDRESS ?

1
Unit 1 - Lesson 1
1. Look, listen and repeat.
2. Point and say.
3. Let’s talk.


2

4. Listen and complete.
5. Let’s complete.
6. Let’s sing.


3
Unit 1 - Lesson 2
1. Look, listen and repeat.
2. Point and say.
3. Let’s talk.


4

4. Listen and circle a or b.
5. Write about you .
6. Let’s play .


5
Unit 1 - Lesson 3
1. Listen and repeat.
2. Listen and circle a or b. Then say the sentence aloud
3. Let’s chant.


6

4. Read and tick Yes or No.
5. Write about your friend
6. Project
7. Colour the stars
7
Unit 2 - Lesson 1
1. Look, listen and repeat.
2. Point and say.
3. Let’s talk.


8

4. Listen and tick.
5. Look and write.
6. Let’s sing.


9
Unit 2 - Lesson 2
1. Look, listen and repeat.
2. Point and say.
3. Let’s talk.


10

4. Listen and number.
5. Read and match.
6. Let’s write.


11
Unit 2 - Lesson 3
1. Listen and repeat.
2. Listen and write.
3. Let’s chant.


12

4. Read and match.
5. Read and complete.
6. Project


13
Unit 3 - Lesson 1
1. Look, listen and repeat.
2. Point and say.
3. Let’s talk.


14

4. Listen and tick.
5. Look and write.
6. Let’s sing.


15
Unit 3 - Lesson 2
1. Look, listen and repeat.
2. Point and say.
3. Let’s talk.


16

4. Listen and number.
5. Look, read and answer.
6. Let’s play.


17
Unit 3 - Lesson 3
1. Listen and repeat.
2. Listen and write.
3. Let’s chant.


18

4. Read and complete.
5. Look, read and write.
6. Project


19
Unit 4 - Lesson 1
1. Look, listen and repeat.
2. Point and say.
3. Let’s talk.


20

4. Listen and tick.
5. Read and write.
6. Let’s write.


21
Unit 4 - Lesson 2
1. Look, listen and repeat.
2. Point and say.
3. Let’s talk.


22

4. Listen and write.
5. Read and tick.
6. Let’s sing.


23
Unit 4 - Lesson 3
1. Listen and repeat.
2. Listen and write.
3. Let’s chant.


24

4. Read and match.
5. Read and write.
6. Project


25
Unit 5 - Lesson 1
1. Look, listen and repeat.
2. Point and say.
3. Let’s talk.


26

4. Listen and tick.
5. Read and write.
6. Let’s sing.


28
Unit 5 - Lesson 2
1. Look, listen and repeat.
2. Point and say.
3. Let’s talk.


29

4. Listen and number.
6. Read and complete.
5. Write about you & your friends.


30
Unit 5 - Lesson 3
1. Listen and repeat.
2. Listen and write.
3. Let’s chant.


31

 
Gửi ý kiến