Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án lớp 3 vnen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: edit
Người gửi: Phạm Thị Tố Quỳnh
Ngày gửi: 12h:45' 08-03-2017
Dung lượng: 333.0 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
Date of plainning: Sunday, August 16th, 2015.
Date of teaching: Monday, August 17th, 2015. Grade 3B. Period 1.
Tuesday, August 18th, 2015. Grade 3B. Period 1. Grade 3A. Period 4.
Wednesday, August 19th, 2015. Grade 3A. Period 2.
Week 1
INTRODUCTION
I/Aim:
By the end of the lesson students will be able to:
+ Know the alphabet.
+ Count the number from 1 to 10.
+ Identify the characteristics of the book.
+ See the book map to know the structure of the book.
+ How to greet teacher when in class.
II/ Language contents:
- Vocabulary: Letters of the Anphabet.
Number from 1 to 10.
Greeting.
III/Techniques:
- Ask and answer,work in pairs and individually, work in groups, discuss.
IV/Resource and Teaching aids:
Student book Tieng Anh 3, pictures.
V/ Procedures:
A. Warm up:- Greeting.
- Call some ss sing to warm up.
- T introduce about the subject.
B. New lesson:1. T show ss how to greet T when in class.
- When T come in:
+ In the morning ss say: Good morning teacher! ( Chào buổi sáng)
+ In the afternoon ss say: Good afternoon teacher! ( Chào buổi trưa)
- When T go out of class ss say: Goodbye teacher! ( Chào tạm biệt)- Group leader role as a T and other greeting when T come in and go out of class.
- T go around the class and help ss.
Introduce the alphabet:- T write the letters in the board and ask ss to write down in their book.
A (ei) B (bi) C (si:) D (di:) E (i:) F (ef) G (dzi:)
H (eitf) I (ai) J (dzei) K (kei) L (el) M (em) N (en)
O (ou) P (pi:) Q (kju:) R (a:r) S (es) T (ti:) U (ju:)
V (vi:) W (‘d^blju:) X (eks) Y (wai) Z (zi:)
- T read and ask ss to repeat.- Read the letters together.
- One read and one listen, then check the mistakes.
3. Count the number from 1 to 10.- T write the number in the board and ask ss to wite down.
1: one (w^n), 2: two (tu:), 3: three (0ri:), 4: four (fo:r), 5: five (faiv)
6: six (siks), 7: seven (‘sevn), 8: eight (eit), 9: nine (nain), 10: ten (ten).
- T read and ask ss to repeat.- Each ss read.
- Read together. Then check the mistakes.
Identify the characteristics of the book.- Open the book, then T introduce the characteristics who will appear in the whole book. Ex: Nam, Hoa, Tony, Peter, Linda, Tom,..
+ Call the name of Vietnamese ss: Nam, Hoa, Mai, Phong, Nga, Quan, Linh.
+ Call the name of foreigner ss: Peter (‘pi:ter), Linda (‘linda:), Tom (ta:m), Mary (‘meri:), Tony (‘touni).
+ Use the title when call the name of teacher and older pp: Mr (‘mister), Mrs (‘misiz), Miss (mis).
Ex: Mr Brown (‘mister braun), Mrs Green (‘misiz gri:n), Miss Hien (mis hien).- Each member call the name of the characteristics of the book.
- Group leader point to any pp and ask other to call the name. Then check the mistakes.
See the book map to know the structure of the book.- Ask ss to open the book page 4-5 to see the book map.
- T introduce the structure:
+ There are 10 units in the book follow 2 topics: ME AND MY FRIEND & ME AND MY SCHOOL.
+ Each unit has 3 lessons, 1 lesson we study 2 periods.
+ Finish 5 unit we have 1 Review. There are 2 Review in the book.- Open the book and see the book map.
- Identify the topic and unit in the book map.
C. Practice:Fill in the blank:
A B C _ _ _ G H _ _ K _ _ _ _
P _ _
 
Gửi ý kiến