Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dông anh duong
Ngày gửi: 21h:04' 25-03-2021
Dung lượng: 36.9 KB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 1 người (Trương Thị Thanh Nhàn)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Hoạt động nào sau đây lặp với số lần biết trước:
A. Chiều nay, em phải nấu cơm
B. Đánh răng mỗi ngày 3 lần
C. Đi chợ mua rau
D. Hôm nay, em đi xem phim với bạn Hoa
Câu 2: Trong câu lệnh lặp for…do, số vòng lặp là biết trước và bằng:
A. giá trị cuối – giá trị đầu + 1
B. giá trị cuối – giá trị đầu + 2
C. giá trị cuối – giá trị đầu + 3
D. giá trị cuối – giá trị đầu + 4
Câu 3: Trong Pascal, câu lệnh lặp thường có dạng:
A. for := to do
B. for : to do ;
C. for = to do ;
D. for := to do ;
Câu 4: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?
A. For i:= ’1’ to ‘10’ do writeln(‘A’);
B. For i:= 2.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
C. For i = 1 to 10 do writeln(‘A’);
D. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
Câu 5: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
arrow_forward_tiếp
Powered by 
GliaStudio
S := 1;
for i:=1 to 5 do s := s+i;
Kết quả in lên màn hình là của s là :
A. 15     B. 16     C. 11    D. 22
Câu 6: Hãy đọc đoạn chương trình sau:
s:= 0;
for i:= 1 to 5 do s := s + 1;
Sau khi thực hiện xong, kết quả s bằng:
A. 10     B. 6     C. 7     D. 5
Câu 7: Sau khi thực hiện đoạn chương trình Pascal :
X:=3
For i : = 1 to 3 do
x : = x - 1
X sẽ nhận được giá trị nào dưới đây ?
B. 1 ;     C. -4 ;     A. 0;     D. – 1;
Câu 8: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
s:=0;
for i:=1 to 3 do s := s+2*i;
writeln(s);
Kết quả in lên màn hình là :
A. 12    B. 10     C. 0     D. 6
Câu 9: Hãy cho biết số lần lặp của câu lệnh for sau đây: for i:=1 to 5 do …
A. 6 lần     B. 5 lần     C. 4 lần     D. 3 lần
Câu 10: câu lệnh lặp For i:= 2 to 5 do Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i); sẽ in ra màn hình mấy dòng chữ?
A. 1     B. 3    C. 4     D. 5
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên trong phạm vi từ 35 đến 45.
Thông báo kết quả ra màn hình?
Đáp án & Thang điểm
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
B
A
D
D
B
D
A
A
B
C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
/
 
Gửi ý kiến