Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Ánh
Ngày gửi: 10h:40' 23-05-2019
Dung lượng: 664.9 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 4/1/2015
Ngày giảng: 6/1/2015
Tiết 37: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nắm vững cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
2. Kỹ năng:
- Hiểu được hai bước biến đổi của quy tắc thế thông qua ví dụ cụ thể.
- Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
- Giải được thành thạo hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
3. Thái độ :
- Học tập nghiêm túc, hợp tác xây dựng bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : không
- HS : Đồ dùng học tập.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Giảng giải ,vấn đáp, hoạt động nhóm..
IV. TỔ CHỨC GỜI HỌC.
1. Ổn định tổ chức (1’) Sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ.(Không)
3. Bài mới.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1. Quy tắc thế.(10’)


GV: Quy tắc thế dùng để biến đổi một hệ PT thành hệ PT tương đương. Quy tắc thế gồm hai bước.
GV : thông báo các bước cho hs.
GV cho HS làm ví dụ 1 trong SGK


Bước 1 : GV yêu cầu HS biểu diễn x theo y ở phương trình 1 thế vào phương trình thứ hai.
HS : thực hiện
Bước 2 : Dùng phương trình mới đó thay thế cho phương trình thứ hai, dùng (*) thay thế cho phương trình thứ nhất ta được hệ nào ?
HS : nêu hệ mới.
? Phương trình thứ hai ở hệ mới có thể đưa về dạng phương trình nào.
HS : đưa được về dạng phương trình bậc nhất một ẩn.
? Ta có thể giải được phương trình này ntn ?
HS : trình bày cách giải và đọc kết quả.
? Khi biết y rồi làm thế nào ta tìm được x.
HS : thay giá trị của y vào phương trình thứ nhất của hệ rồi giải tìm x.
GV : HD học sinh cách kết luận nghiệm.
GV giới thiệu : Cách giải như trên gọi là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
I. Quy tắc thế
(SGK-13)
Ví dụ 1.
Xét hệ phương trình
(I) 
Bước 1 : x= 3y + 2 (*) thế vào PT thứ hai ta có :
(3y + 2)+5y = 1

Vậy hệ I có nghiệm duy nhất
(-13 ; -5)

Hoạt động 2. Áp dụng.(17’)
GV : HD học sinh làm ví dụ 2


GV cho HS làm ?1 SGK


GV : gọi một HS lên bảng trình bày.
HS : lên bảng làm.
GV : gọi HS nhận xét.
HS : nhận xét.
GV : nhận xét, đánh giá bài làm của HS.


GV thông báo nội dung chú ý SGK cho hs

GV cho hs làm ví dụ 3 để hiểu rõ nội dung chú ý.
HS : làm VD3 theo HD cuẩ GV.


GV: y/c HS đọc phần tóm tắt cách giải hệ PT bằng phương pháp thế.
HS: đọc bài.
2. Áp dụng
Ví dụ 2. Giải hệ phương trình
(II) 
Giải

Vậy hệ II có nghiệm duy nhất (2 ;1)
?1. Giải hệ phương trình

Giải

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất (7;5)
*Chú ý.(SGK – 14)

Ví dụ 3. Giải hệ phương trình
(III) 
Giải
(III)
PT này nghiệm đúng với mọi giá trị của x .Với hệ III có vô số nghiệm.

* Tóm tắt cách giải hệ PT bằng phương pháp thế.(SGK – 15)

Hoạt động 3. Luyện tập (12’)
GV: y/c HS làm việc theo nhóm .
Nhóm 1+ 3 làm phần a.
Nhóm 2+ 4 làm phần b.
HS: làm bài tập theo nhóm và ghi kết quả vào bảng nhóm.
GV: y/c các nhóm báo cáo.
HS: treo bảng kết quả của nhóm.
GV: y/c các nhóm nhận xét chéo.
HS: nhận xét chéo bài của nhóm bạn.
GV: nhận xét, đánh giá bài của các nhóm.
Bài tập 12. (SGK-
 
Gửi ý kiến