Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thuận
Ngày gửi: 20h:27' 18-01-2019
Dung lượng: 70.6 KB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 1 người (Lê Bá Chiến)
Tuần: 20 Ngày soạn: 31/12/2018
Tiết : 39 Ngày dạy: 02/01/2019
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Sử dụng các kiến thức đã học để làm một số bài tập
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các câu lệnh trong Pascal
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
4. Định hướng phát triễn năng lực học sinh
Năng lực nhận biết, năng lực thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT.
Năng lực hợp tác, năng lực hành vi đạo đức phù hợp khi sử dụng CNTT
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. CB của giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử.
2. CB của học sinh: Học bài trước ở nhà và xem trước các bài tập.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định học sinh,KTSS
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong tiết dạy
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

A/ HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Sử dụng các kiến thức đã học để làm một số bài tập
B/ HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
C/ HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Hoạt động 1: Bài tập 4.- Đối với từng đoạn chương trình Pascal sau đây, hãy cho biết lệnh Writeln in ra màn hình giá trị của i, j, k là bao nhiêu?
- Đoạn 1:
j:=2;
k:=3;
for i:=1 to 5 do
j:=j+1;
k:=k+1;
cach:=’ ‘;
writeln(j,cach,k);
- Đoạn 2:
j:=2;
k:=3;
for i:=1 to 5 do
begin
j:=j+1;
k:=k+1;
end;
cach:=’ ‘;
writeln(j,cach,k);
- Đoạn 3:
j:=2;
k:=3;
for i:=1 to 5 do
if i mod 2 = 0 then
j:=j+1;
k:=k+1;
cach:=’ ‘;
writeln(j,cach,k);+ Học sinh đọc đề bài => suy nghĩ và trả lời.- In ra màn hình:
7 4


- In ra màn hình:
7 8
- In ra màn hình:
4 4
Bài tập 4:
- Đối với từng đoạn chương trình Pascal sau đây, hãy cho biết lệnh Writeln in ra màn hình giá trị của i, j, k là bao nhiêu?
- Đoạn 1:
j:=2;
k:=3;
for i:=1 to 5 do
j:=j+1;
k:=k+1;
cach:=’ ‘;
writeln(j,cach,k);
- Đoạn 2:
j:=2;
k:=3;
for i:=1 to 5 do
begin
j:=j+1;
k:=k+1;
end;
cach:=’ ‘;
writeln(j,cach,k);
- Đoạn 3:
j:=2;
k:=3;
for i:=1 to 5 do
if i mod 2 = 0 then
j:=j+1;
k:=k+1;
cach:=’ ‘;
writeln(j,cach,k);

Hoạt động 2: Bài tập 5.- Viết chương trình tính tổng: S=1/1+1/2+...+1/n với giá trị n nhập vào từ bàn phím
- Yêu cầu học sinh viết chương trình.


- Nhận xét chương trình của học sinh.

- Yêu cầu học sinh dịch, sửa lỗi và chạy chương trình
D/ HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
GV cho học sinh thức hiện lại các thao tác đã học.
E/ HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Gv cho học sinh về nhà thực hiện lại các bài tập
- Học sinh tìm hiều đề bài.

Program Tinh_tong;
Var i,n: integer;
S: real;
Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap n: ‘);
Readln(n);
S:=0;
No_avatar

Chào thầy! Giáo án này thầy làm hết kỳ chưa ạ? Em muốn chia sẻ với thầy ạ

No_avatar

Thầy gởi cho tôi xin giáo án văn 7 vnen  cả năm dùm. Tôi cảm ơn!

No_avatar

có thầy cô nào có giáo án môn ngữ văn lớp 7 chương trình vnen  k ak

 
Gửi ý kiến