Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Đồng
Ngày gửi: 14h:23' 25-01-2018
Dung lượng: 81.3 MB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 20 Ngày soạn: 01.01.2018
Tiết: 20 Ngày dạy: 02.01.2018

BÀI 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1925

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến năm 1923, nhấn mạnh đến việc Người tìm thấy con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam
- Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1923 đến 1924 ở Liên Xô để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về Thái độ: cho sự thành lập Đảng.
Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1924 đến 1925 ở Trung Quốc để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng quan sát tranh ảnh, lược đồ.
- Tập cho HS biết phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện lịch sử.
3. Thái độ: Giáo dục cho học sinh lòng khâm phục, kính yêu đối với Bác và các chién sĩ cách mạng.
* Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Mục tiêu kiến thức của bài học: Những hoạt động cụ thể của Nguyễn Ái Quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất ở Pháp, Liên Xô và Trung Quốc. Qua những hoạt động đó, Nguyễn Ái Quốc đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc và tích cực chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.
- Lựa chọn các chuyện kể về Bác Hồ phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và đức tính cần giáo dục cho học sinh:
- Chuyện kể: Tình yêu thương người lao động (trang 8). Những chuyện kể về Tấm lòng bác ái của Bác Hồ - NXB Lao Động.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS.
1. Chuẩn bị của giáo viên:. Một số tài liệu và chân dung các nhân vật lịch sử tiêu biểu: Phan Bội Châu, Phân Châu Trinh, Tôn Đức Thắng, Phạm Hồng Thái.
- Ảnh Nguyễn Ái Quốc tại đại hội Tua.
- Lược đồ hành trình của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học thuộc bài cũ và trả lời các câu hỏi in nghiêng trong bài mới.
III. PHƯƠNG PHÁP. Trực quan, phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận định.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Ổn định lớp. Kiểm tra sỉ số (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ. Không.
3. Bài mới.
Căn cứ hoạt động cuả Nguyễn Ái Quốc từ 1911 – 1920 chúng ta so sánh để thấy con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với con đường truyền thống của lớp người đi trước. Từ 1921 – 1925 Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động như thế nào để chuẩn bị Thái độ: và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG KIẾN THỨC

1. Hoạt động 1: (18 phút) Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
- Học sinh quan sát mục I/SGK
GV Em hãy trình bày hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1920)? (Học sinh trung bình)
GV Nội dung chủ yếu của bản yêu sách là gì? (Học sinh trung bình)
GV Theo em việc Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đó có ý nghĩa gì ? (Học sinh khá)
- Những yêu sách trên không được chấp nhận nhưng việc làm đó có tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp.
+ Người Pháp coi bản yêu sách cho đó là "Quả bom” đặt trên bàn hội nghị véc xai.
+ Người Việt Nam cho đó là: “Phút báo hiệu thức tỉnh nhân dân ta”.
GV Sau khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa Người nhận biết ngay từ đó là chân lý của cách mạng => Người hoàn toàn tin theo Lê nin, dứt khoát đứng về quốc tế thứ 3. Luận cương đó chỉ ra cho người con đường giành độc lập dân tộc: “Chỉ có CNXH, chỉ có hướng theo con đường cách mạng do Mác, Lê nin vạch ra thì mới giải phóng được dân tộc Việt Nam”
- Từ đó người càng chủ động tham gia phong trào công nhân Pháp.
- GV giới thiệu H28 (sgk - 62): Nguyễn Ái Quốc tại đại hội của Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (12/1920). Giải thích kênh hình (sgk – trang 76)
GV Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng như thế nào.
 
Gửi ý kiến