Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Phhuong Thanh
Ngày gửi: 10h:18' 12-01-2018
Dung lượng: 986.0 KB
Số lượt tải: 451
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 13/01/2018
Ngày dạy : /1/2018

CHƯƠNG III: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Tiết 38 ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA-LÉT
I/MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm vững nội dung định lí đảo và hệ quả của định lí TaLét
2.Kỹ năng:
-Vận dụng định lí TaLét để xác định được các cặp đường thẳng song song trong hình vẽ với số liệu đã cho.
- Hiểu được cách chứng minh hệ quả của định lí TaLét, đặc biệt là phải nắm được các trường hợp có thể xảy ra khi vẽ đường thẳng B’C’ song song với cạnh BC.
- Qua mỗi hình vẽ , HS viết được tỉ lệ thức hoặc dãy các tỉ số bằng nhau.
3.Thái độ:
-Giáo dục tính cẩn thận
II/CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Bảng phụ ghi ?1, ?2, ?3 SGK và vẽ sẵn hình các trường hợp đặc biệt
2.Học sinh: Chuẩn bị com pa, thước kẻ.
III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định lớp: (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (7’) HS1: Phát biểu định lí Talét ; Chữa bài tập 5a SGK/ 59
3.Giảng bài mới:
Tiến trình bài dạy
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Hoạt động 1:Định lí đảo (21’)
-Từ phần kiểm tra bài củ gv hướng dẫn HS vẽ đường thẳng a đi qua B’ và song song với BC , đường thẳng này cắt AC tại C’’
?(K) hãy tính AC’’ và nhận xét về C’ và C’’ và hai đường thẳng BC và B’C’.
?(K) Qua kết quả vừa chứng minh em hãy nêu nhận xét
*Chốt lại : đó chính là định lí đảo của định lí TaLét và ghi bảng nội dung định lí đảo.
-Gọi HS đứng tại chỗ ghi gt ,kl của định lí
+ Lưu ý : ta có thể viết một trong tỉ lệ thức
hoặc hoặc 
+ Định lí đảo của đinh lí TaLét dùng để chứng minh hai đường thẳng song song
-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm ?.2 SGK
-GV theo dõi và hướng dẫn
-Gọi đại diện nhóm trình bày , các nhóm khác theo dõi và nhận xét.

* Chốt lại : từ GT ta có DE//BC ==> bacạnh của ADE có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của ABC
,đó chính là nội dung hệ quả của định lí TaLét
-Gọi HS đứng tại chỗ phát biểu nội dung hệ quả này


-Hướng dẫn HS chứng minh hệ quả
-Từ B’C’ // BC ta suy ra điều gì ?
?(K) ta cần vẽ thêm đường phụ nào để chứng minh , hãy chứng minh.
+ Nhấn mạnh : hệ quả này vẫn đúng với trường hợp với đường thẳng song song cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại.
+ hệ quả của định lí TaLét vận dụng để lập các tỉ số bằng nhau của các đoạn thẳng .
+Lưu ý cho HS lập các tỉ lệ thức không đúng với nội dung của hệ quả
HS ghi kết quả câu a ?.1 vào vở.
HS : Đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì song song với cạnh còn lại của tam giác .
HS: ghi vào vở
GT ABC, B’BC,C’AC

KL B’C’ // BC

HS : lắng nghe

Vì 
(theo định lí đảo của định lí TaLét)
lại có : 
(theo định lí đảo của định lí TaLét)
b) tứ giác BDEF là hình bình hành (vì có cạnh đối song song )
c) Ta có (cmt)
mà 
(vì DE là cạnh đối của hình bình hành DEFB)
vậy 
nhận xét :các cặp cạnh tương ứng của ADE và ABC tỉ lệ với nhau.
Các nhóm trình bày bài

HS phát biểu hệ quả của định lí TaLét
TL : 
TL : ta cần vẽ đường phụ C’D’ song song với AB cắt BC tại D
1.Định lí đảo:
?.1


* Đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì song song với cạnh còn lại của tam giác .

GT:ABC, B’BC,C’AC

KL: B’C’ // BC


?.2

Vì 
(theo định lí đảo của định lí TaLét)
lại có : 
(theo định lí đảo của định lí TaLét)
 
Gửi ý kiến