Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án địa lí 12 đầy đủ cả năm theo mẫu mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn văn thái
Ngày gửi: 16h:02' 25-03-2018
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 486
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hoài)
Ngày soạn: ..................
Tuần dạy: ....................
Tiết: .............................
TÊN BÀI DẠY

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
2. Kỹ năng:
3. Thái độ
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
2. Học sinh
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ
Hoạt động 2.
Hoạt động 3.
Hoạt động 4. ………
Hoạt động 5. Củng cốNgày soạn: 15/8
Tuần dạy: 1
Tiết: 1
 BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
+ Biết được các thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở đất nước ta.
+ Hiểu được tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực đối với công cuộc Đổi mới và những thành tựu đạt được trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.
+ Biết được một số định hướng chính để xây dựng công cuộc đổi mới.
2. Kĩ năng
+ Biết liên hệ các kiến thức địa lí với các kiến thức về lịch sử, giáo dục công dân trong lĩnh hội tri thức mới.
+ Biết liên hệ SGK với các vấn đề của thực tiễn cuộc sống, khi tìm hiểu các thành tựu của công cuộc Đổi mới.
3. Về thái độ, hành vi
+ Xác định tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với sự nghiệp phát triển của đất nước.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
+ Một số hình ảnh, tư liệu, vi deo...về các thành tựu của công cuộc Đổi mới .
+ Một số tư liệu về sự hội nhập quốc tế và khu vực.
2. Học sinh.
+ Tìm hiểu về những thành tựu đổi mới của địa phương
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

Hoạt động 1:
I. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về KT-XH

Bước 1: Giáo viên giới thiệu bài.
GV hỏi HS
+ Sau chiến tranh nước ta đã gặp những khó khăn gì ?
+ Đảng và Nhà nước ta đã làm gì để vượt qua khó khăn đó ?
Bước 3: GV khẳng định công cuộc đổi mới là đúng đắn, phù hợp với tình hình lúc đó, bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng.
GV đưa ví dụ dẫn chứng.
Bước 2: Bằng kiến thức về lịch sử, HS trả lời câu hỏi đó


1. Bối cảnh và diễn biến
+ Đất nước sau 1975 đến 1986, đất nước gập nhiều khó khăn (Chiến tranh tàn phá, nông nghiệp mang tính tiểu nông, khủng hoảng, kinh tế bao cấp…)
+ Công cuộc đổi mới manh nha từ 1979 (Từ nông nghiệp, khoán 100, khoán 10), Đảng và Nhà nước ta đã xác định được đường lối phát triển KT đúng đắn và được khẳng định ở ĐH VI của Đảng 1986..
+ Xu thế toàn cầu hoá dẫn đến nền KTTG có nhiều thay đổi, cần có sự hợp tác, liên kết giữa các quốc gia và châu lục.
2. Công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu (20 năm).
+ Thoát khỏi khủng hoảng KT, lạm phát kiềm chế ở 1 con số.
+ Tốc độ tăng trưởng KT khá cao (8,4%-2005)
+ Cơ cấu KT chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng trong GDP của CN và DV, giảm tỉ trọng của nông nghiệp.
+ Cơ cấu KT theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ rệt: 3 vùng KT trọng điểm, phát triển các vùng trọng điểm SXLT-TP, vùng chuyên canh; Trung tâm CN, khu CN, khu chế xuất…
+ Đời sống nhân dân cải thiện, xoá đói giảm nghèo…

Hoạt động 2.
II. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực.

Bước 2: GV nhấn mạnh sự chuyển dịch cơ cấu KT theo ngành, theo lãnh thổ và sự phát triển của đất nước
+ Theo ngành: Giảm tỉ trọng ngành N-L-NN, tăng CN.
+ Theo lãnh thổ: Hình thành các vùng trọng điểm SXLT-TP; Hình thành các vùng động lực phát triển KT, vùng chuyên canh và các khu CN, khu chế xuất; Trên cả nước hình thành 3 vùng KT trọng điểm.
+ Theo TPKT: Giảm tỉ trọng TPKT Nhà nước, tăng TPKT ngoài Nhà nước và KT có vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 4. GV chuẩn kiến thức
Bước 1: HS
 
Gửi ý kiến