Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án : Địa Lí 10 cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lục Mạnh Phương
Người gửi: Nguyễn Mai Phương
Ngày gửi: 22h:48' 12-08-2012
Dung lượng: 952.4 KB
Số lượt tải: 789
Số lượt thích: 0 người
PHẦN MỘT
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Chương I: BẢN ĐỒ


Ngày soạn: 05/08/2012
Lớp dạy: 10A1 Tiết TKB:….Ngày dạy:……….Sĩ số:….……Vắng:….……...….............
Lớp dạy: 10A2 Tiết TKB:….Ngày dạy:…….…Sĩ số:…..…..Vắng:…….…..…...............
Lớp dạy: 10A3 Tiết TKB:….Ngày dạy:……….Sĩ số:….……Vắng:….……...….............
Lớp dạy: 10A4 Tiết TKB:….Ngày dạy:…….…Sĩ số:…..…..Vắng:…….…..…...............
Lớp dạy: 10A5 Tiết TKB:….Ngày dạy:……….Sĩ số:….……Vắng:….……...….............
Lớp dạy: 10A6 Tiết TKB:….Ngày dạy:…….…Sĩ số:…..…..Vắng:…….…..…...............
Lớp dạy: 10A7 Tiết TKB:….Ngày dạy:……….Sĩ số:….……Vắng:….……...….............
Tiết 1

Bài 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG
ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức.
- Hiểu được mỗi một phương pháp đều có thể biểu hiện được một đối tượng nhất định trên bản đồ và từng đặc điểm của đối tương đều đươc thể hiện ở từng phương pháp.
- Hiểu rõ được hệ thống ký hiệu dùng để thể hiện các đối tượng.
2. Kĩ năng.
- Học sinh có thể nhận biết một số phương pháp thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ qua các đặc điểm kí hiệu.
3. Thái độ.
- Nhận thấy được sự cần thiết của việc tìm hiểu bảng chú giải khi đọc bản đồ.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS.
1. Giáo viên:
- Bản đồ khung Việt Nam.
- Bản đồ công nghiệp Việt Nam.
- Bản đồ nông nghiệp Việt Nam.
- Bản đồ khí hậu Việt Nam.
- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.
- Bản đồ phân bố dân cư châu Á.
2. Học sinh:
- Tập Atlat ĐL thế giới và các châu lục.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới.
* Vào bài:
GV: Giới thiệu bản đồ khung Việt Nam, sau đó giới thiệu một số bản đồ Việt Nam với một số nội dung khác nhau và yêu cầu HS cho biết bằng cách nào chúng ta biểu hiện được nội dung bản đồ?
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính

*HĐ: nhóm
+ Bước 1: GV chia lớp ra thành các nhóm nhỏ từ 6-8 HS.
+ Bước 2: GV yêu cầu các nhóm quan sát các bản đồ trong SGK nhận xét và phân tích về: ®èi tượng biểu hiện và khả năng biểu hiện của từng phương pháp:
- Nhóm 1: nghiên cứu hình 2.1 và hình 2.2 trong SGK hoặc bản đồ công nghiệp VN.
- Nhóm 2: nghiên cứu hình 2.3 trong SGK hoặc bản đồ khí hậu VN.
- Nhóm 3: nghiên cứu hình 2.4 trong SGK.
- Nhóm 4: nghiên cứu hình 2.5 và bản đồ nông nghiệp VN.
+ Bước 3: GV yêu cầu ®ại diện 3 nhóm trình bày những điều đã quan sát và nhận xét. GV giúp HS chuẩn kiến thức


Phương pháp biểu hiện
Đối tượng biểu hiện
Khả năng biểu hiện

1. Phương pháp kí hiệu.
Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.
- Vị trí phân bố của đối tượng.
- Số lượng của đối tượng
- Chất lượng của đối tượng.

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động.
Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế-xã hội.
- Hướng di chuyển của đối tượng.
- Khối lượng của đối tượng di chuyển.
- Chất lượng của đối tượng di chuyển.

3. Phương pháp chấm điểm.
Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm có giá trị như nhau.
- Sự phân bố của đối tượng.
- Số lượng của đối tượng.

4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ.
Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các lãnh thổ đó.
- Số lượng của đối tượng.
- Chất lượng của đối tượng.
- Cơ cấu của đối tượng.IV. ĐÁNH GIÁ.
Điền nội dung thích hợp vào bảng sau đây:

Phương pháp biểu hiện
Đối tượng biểu hiện
Cách thức tiến hành
Khả năng biểu hiện

1. Phương pháp
kí hiệu
2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động
3. Phương pháp chấm điểm
4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ
V. HOẠT ĐỘNG NỐI
No_avatarf

Nụ hôn cảm on chi nhe e dang cang o doan ma tyran de vi k dc di tap huan ma hic vui wa

 

No_avatarf

giao an hay va kh

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓