Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

giáo án dạy thêm toán 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thanh Hảo
Ngày gửi: 21h:32' 16-08-2016
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 4637
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thị Thu Thủy, kim thanh phuong, nguyễn nhật phi)
Ngày soạn: / 9 / 2016
BUỔI 1
Chuyên đề 1:
ÔN: CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỈ
I. Những kiến thức cần nhớ
1. Định nghĩa: Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng với a, b Z; b 0.
Tập hợp số hữu tỉ được kớ hiệu là Q.
2. Các phép toán trong Q.
a) Cộng, trừ số hữu tỉ:
Nếu 
Thì ; 
b) Nhân, chia số hữu tỉ:
* Nếu 
* Nếu 
Thương x : y cũng gọi là tỉ số của hai số x và y, kí hiệu 
II. CÁC DẠNG TOÁN
1. Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1. thực hiện phép tính:
a) b) c) d) 
e) f) g) 
Bài 2. thực hiện phép tính:
a) b) c) d) 
Bài 3. Thực hiện phép tính:
a) b) c) d) 
e/ f) 
TIẾT 2
Bài 4. Thực hiện phép tính: ( tính nhanh nếu có thể )
a) b) 
c) d) 
Bài 5.Thực hiện phép tính
a) b) 
c) d) 
Bài 6*. Thực hiện phép tính:

TIẾT 3
Bài 7. Thực hiện phép tính: ( tính nhanh nếu có thể )

a) 
b) 
Bài làm.
a) 
b)
Bài 8. Tính:
A = 26 : + : 
Bài làm

Dạng 2: Tìm x
Bài 1. Tìm x biết :
a) b) c) 

Bài 2 .tìm số nguyên x biết :
 Ngày soạn: 7/9/2015
BUỔI 2
Chuyên đề :
Luyện tập các phép tính về số hữu tỷ (tiếp)
TIẾT 1
Dạng 1: Tìm x
Bài 1. Tìm x, biết:
a) 
b) 
Bài 2. Tìm x, biết:
a. b.
KQ: a) x = ; b) -
Bài 3: Tìm x, biết:
a. b.
c. d.
KQ: a) x = ; b) x = ;
c) x = 3,5 hoặc x = - 0,5 ;
d) x = -1/4 hoặc x = -5/4.
TIẾT 2
Dạng 2: thực hiện phép tính
Bài 1: Tính :
a)  ; b)  ;
c) ; d) ;
e) 
Đáp số : a); b) ; c) ; d) ; e) .

Bài 2 : Thực hiện phép tính một cách thích hợp:
a) 
b) .
c) 
d) 
Đáp số : a) 6; b) ; c) ; d) 

Bài 3: Tính:
E = 

TIẾT 3
* Một số bài toán tìm x đặc biệt
Bài 1: Tìm x biết
a) + + = 
với x( 
b) + + - = 
với x( 
c) Tìm x biết : 
Bài 2: Tìm sao cho
a) b) 
c) d) 
e) g) 
Bài 3: Tìm để a) là số nguyên
b) là số nguyên.
Ngày soạn: 12/9/2015
BUỔI 3: Chuyên đề
GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ
TIẾT 1
I. Tóm tắt lý thuyết:
+) Với x Q thì

Bổ sung:
* Với m > 0 thì


II. Các dạng toán
Bài 1: Tìm x biết :
a) = ; b) =- ; c) -1 + =- ;
BàI 2: Tìm x biết :
a) ; b) ;
c) ;e) 4- 
Bài 3: Tính giá trị biểu thức: A = 2x +2xy - y với =2,5 y= - 
Bài 4: Tìm x,y biết: 
TIẾT 2
Bài 5: Tìm các
Avatar

thanks

Avatar

lần đầu có người cảm ơn tôi đấy

No_avatar

thanks !!

 
Gửi ý kiến