Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Đại số 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:01' 26-10-2016
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 495
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 1 Ngày soạn : ...................................
Tiết : 1 Ngày dạy : .....................................
Bài số 1
CHƯƠNG I
SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ.
I.. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ. Nhận biết được mối quan hệ giữa 3 tập hợp N, Z, Q.
2. Kỹ năng: HS biết cách biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biết cách so sánh hai số hữu tỉ.
3.Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác khi biểu diễn 1 số hữu tỉ trên trục số.
II. CHUẨN BỊ:
1. GV:
a. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở, hoạt động nhóm…
b. ĐDDH: SGK, thước thẳng.
2. HS: SGK, thước, bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :
Hoạt động của
Họat động của
dung bảng

1/.Ôån định lớp.
2/ KTBC.
3/ mới
Hoạt động 1: Số hữu tỉ (10’)
- Cho HS làm bài tập sau:
Hãy viết thêm 3 phân số bằng với các số sau:
3; -0, 5; ; 1,25.
- Có thể viết được bao nhiêu phân số?
- Thế nào là số hữu tỉ?
- GV giới thiệu tập hợp Q.
-Làm ?1.
Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số (10’)
- GV treo bảng phụ hình trục số.
- Cho Hs tự đọc VD1, 2/SGK, hoạt động nhóm bài 2/SGK-7.
- Gọi các nhóm lên kiểm tra.
Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỉ (5’)
- GV: Muốn so sánh hai số hữu tỉ ta làm như thế nào?
- Cho Hs hoạt động nhóm
•Thế nào là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm?
•Nhóm chẵn làm 3a, nhóm lẻ làm 3c/SGK-7.
- Làm miệng ?5.

4. Củng cố, luyện tập:
- Gọi HS làm miệng bài 1.
- Cả lớp làm bài 4/SGK, bài 2/SBT.
5. Hướng dẫn HS học ở nhà:
-Học bài.
- Làm bài 5/SGK, 8/SBT.

- HS làm VD vào bảng phụ


- Hs: trả lời
- Hs: các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, đó là số hữu tỉ.
-Hs : đọc SGK.
- Hs tự đọc VD.
- Hoạt động nhóm.

-Đại diện nhóm lên bảng trình bày.’


-Hs: Trả lời.
- Hs hoạt động nhóm.

- ?5
Các số hữu tỉ dương:2/3;-3/-5.
Các số hữu tỉ âm: -3/7;1/-5;-4.
0/-2 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.
1. Số hữu tỉ:
- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng , với a, b Z, b 0.
- Tập hợp số hữu tỉ, kí hiệu : Q2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:
VD: Biểu diễn  và -trên trục số.


3. So sánh hai số hữu tỉ:
- Ta thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chung dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó.
- Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương, nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm, 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

IV. RÚT KINH NGHIỆM, SUNG TIẾT DẠY :
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 1 Ngày soạn : ...................................
Tiết :2 Ngày dạy : .....................................
Bài số 2
Tên bài: CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ

I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: HS nắm vững qui tắc cộng trừ hai hay nhiều số hữu tỉ, qui tắc chuyển vế.
2.Kỹ năng: HS rèn luyện kỹ năng làm các phép toán cộng trừ các số hữu tỉ nhanh chóng.
3.Thái độ: HS có ý thức viết phân số có mẫu âm thành phân số có mẫu duơng , rút gọn kết quả tìm được.
II. CHUẨN BỊ:
1.Phương pháp
 
Gửi ý kiến