Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án cả năm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tấn
Ngày gửi: 19h:53' 19-10-2021
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
Task 1 :Đọc và trả lời :
My name is Hoang . Í’m a student . I get up at half past five . I leave the house at half past six. I walk to school . Classes start at seven and end at half past eleven . I walk home and have lunch at twelve oc’lock .
1. What time does he get up ? ..........................................................................................................
2. Do his classes start at 7.30 ?........ ..............................................................................
3. Does he get up at 5.30 or 6.30 ?....................................................................
4. How does he go home ?........................................................................................
5. Does hbe go to school by car?...........................................................................
Task 2 :tìm âm ( Pronunced )
1.houses benches bookselves nurses 2. city window behind river
3. lunch museum drugstore number 4. bike right behind clinic
5. comes washes brushes watches 6. temple restaurant museum every
Task 3: khoanh tron từ có dấu nhấn vần 2 :
hotel, behind, apartment , police , picture , market, clinic , driver , restaurant , vegetables , driver ,museum , between
Task 4 :chon câu đúng :
1. The house has only two ...................( rooom / floors )
2. ........................do you go home ? at half past five .( how / what time )
3. They ..................play soccer ( doesn’t play / don’t play )
4.Are there................................stores . ( any / some )
5. I go ............... car ( on foot / by bike )
6....................... behind the house ? ( what / where )
7. My brother .....................( watches / watch )
8. How many ................are there in the classroom ? ( doesn’t /does / get )
10.What do they do ? They ................................................................doctor
12. ................. do we have Math ? _ On Monday . ( when / what / which )
13. Their friend ..............................( play )volleyball now ( is play / is playing / are play)
14.My classes start ........... seven ..........eleven fifteen ( at - at / from-to)
15. What time do you brush ............... teeth ( her / you / your )
TASK 4: Arrange ( sắp xếp )
1. How many / your classroom / in /students/ there /are /?
..........................................................................................................................................
2. spell/ How/ you /your/ do/ name /?
............................................................................................................................................
3. are/how many/ family ?/ your/ in /people
..................................................................................................................................
4. on/ street / Nguyen Trai / I/ live ........................................................................
Task 5 : Complete ( hoàn thành câu ) :
1. Minh / play / video games / now.
................................................................................................................
2 .Mai / go / school / bike
........................................................................................................
3. My house / between / a bakery / a store
..............................................................................................................
4. Ba / watch / TV every day .
........................................................................................................................................
Task 6 : Finish with same meaning : Đổi câu không đổi nghĩa :

1. There are four people in my family.
My family has ____________________________________________
2. My class has 39 students.
There are ______________________________________________________________
3. Minh’s house is next to a lake.
There _________________________________________________________________
4. What’s his job ?
What ____________________________________________________
5. Lan goes to school on foot.
Lan walks ________________________________________________________

 
Gửi ý kiến