Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: LÊ MINH LONG
Ngày gửi: 09h:15' 12-01-2018
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 161
Số lượt thích: 1 người (Trần Dũng Phương)
Ngày :……………………………………………………………………………………
Ngày dạy:……………………………………………………………………………………
Tuần:…….; Tiết:…………
ĐỊA LÝ DÂN CƯ
Bài 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
a. Nêu được một số đặc điểm về dân tộc:
- Nước ta có 54 dân tộc ,dân tộc Việt (Kinh) có dân số đông nhất chiếm 86,2% dân cả nuớc.
- Mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hóa,thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục ,tập quán…..
b. Biết được các dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc :
- Người Việt là dân tộc có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, có nhiều nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo. Người việt và lực lượng đông đảo trong các ngành kinh tế và khoa học kỹ thuật
- Các dân tộc ít người có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, mỗi dân tộc có kinh nghiệm riêng trong sản xuất trong đời sống
- Người Việt định cư ở nước ngoài củng là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
c. Trình bày sự phân bố các dân tộc ở nước ta
- Người Việt phân bố rộng khắp trong cả nước, tập trung nhiều ở vùng đồng bằng, trung du và ven biển
- Sự khác nhau vể dân tộc
2. Kỹ năng:
- Phân tích bảng số liệu, biểu đồ về số dân phân theo thành phần dân tộc để thấy được các dân tộc có số dân khác nhau, dân tộc Kinh chiếm khoảng 4/5 số dân cả nước…
-Thu thập thông tin về một dân tộc ( số dân ,đặc điểm về phong tục tập quán, trang phục, nhà ở, kinh nghiệm sản xuất, địa bàn phân bố chủ yếu..)
3. Thái độ:
- Có được tinh thần tôn trọng, đòan kết giữa các dân tộc.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
Giáo viên:
- Giáo án; sách giáo khoa.
- Bộ ảnh đại gia đình các dân tộc việt nam.
Học sinh:
Chuẩn bị bài mới.
Sưu tầm tranh về các dân tộc, hoạt động kinh tế của các dân tộc.
III. BÀI MỚI:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: 37’
Giới thiệu bài: Giữ nước và dựng nước có sự đóng góp chung của cộng đồng cư dân VN, tìm hiểu xem nước ta có bao nhiêu dân tộc, dân tộc nào giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Địa bàn cư trú của các dân tộc phân bố như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG

Hoạt động 1(15’) Tìm hiểu đặc điểm các dân tộc Việt Nam.
Bước 1: Đôi bạn cùng tiến
GV: Dùng tập ảnh: “Việt Nam hình ảnh 54 dân tộc”. giới thiệu một số dân tộc tiêu biểu cho các miền đất nước.
Cho HS quan sát H1.1 kết hợp với hiểu biết:
? Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất? tỉ lệ?
? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc biểu hiện qua những mặt nào?
-> Kết luận chuẩn kiến thức.
Bước 2: Trao đổi đôi bạn.
? Nêu đặc điểm khái quát của dân tộc Việt và dân tộc ít người?
Chuẩn kiến thức.

Chuẩn kiến thức.
? Tại sao nói các dân tộc điều bình đẳng? Đoàn kết cùng nhau bảo vệ Tổ Quốc?
Mở rộng: Ngoài ra cũng còn một bộ phận thuộc cộng đồng các dt VN đó là Việt kiều.
Giới thiệu H12.1 yêu cầu hoc sinh phân tích và nêu nhận xét.
Giáo dục:
Chúng ta phải làm gì trước những khó khăn của các dt ít người?
GV minh họa: sự quan tâm của nhà nước đối với các dt ít người (quan tâm sức khỏe; nhưng chính sách ưu tiên).
Chuyển ý: Địa bàn sinh sống của các dân tộc nước ta đượcphân bố thế nào? Hiện nay phân bố các dân tộc có gì thay gì thay đổi?
Hoạt động 2(20’): Quan sát bản đồ phân bố dân tộc VN; trình bày sự phân bố các dân tộc.
Bước 1: cá nhân
? Xác định sự phân bổ của dân tộc (kinh) Việt.
? Nêu sự phân bố chủ yếu của các dân tộc ít người.


Bước 2: làm việc với bản đồ.
? Xác định 3 địa bàn cư trú của đồng bảo các dân tộc ít người tiêu biểu ?
( Nhận xét chuẩn
 
Gửi ý kiến