Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Minh
Ngày gửi: 07h:15' 09-01-2018
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS SỐ 1 NAM LÝ

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Tiết 55 : MÔN TIN HỌC 8
Thời gian làm bài : 45 phút
ĐỀ 1

Đề ra : I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm):
Cậu 1: Các câu lệnh Pascal nào sau hợp lệ : a/ for i:=100 to 1 do writeln(‘A’) b/ for i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’) c/ for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’) d/ for i:=1 to 10 do writeln(‘A’);
Câu 2: Cấu trúc của vòng lặp FOR … DO là : a/ For := < giá trị đầu> to do ;
b/ For := < giá trị cuối> to do ; c/ For := < giá trị cuối> downto do ;
d/ For := < giá trị đầu> downto do ; Câu 3: Cấu trúc của vòng lặp WHILE … DO có dạng: a/ While <điều kiện1> do < điều kiện2>; b/ While <điều kiện> do ; c/ While do <điều kiện>; d/ While do ;
Câu 4: Em hiểu câu lệnh lặp theo nghĩa nào dưới đây?
a/ Một lệnh thay cho nhiều lệnh.
b/ Các câu lệnh được viết lặp đi lặp lai nhiều lần.
c/ Vì câu lệnh đã có tên là lệnh lặp
d/ Cả a, b, c đều sai.
II. TỰ LUẬN (7.0 điểm):
Câu 5: Sau khi thực hiện xong đoạn chương trình sau, thì chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp với giá trị của biến bằng bao nhiêu
M:=2;
For i:=1 to 5 do M:=M + 3;
Câu 6: Tìm lỗi trong chương trình và sửa lỗi chương trình cho đúng:
Tính Tổng Các Số Tự Nhiên Từ 100 Đến 1000 (Vòng lặp với số lần lặp chưa biết).
Program tinh_tong;
Var i S: Integer;
Begin i: 100; S = 0;
While i > 1000 do
begin i:= i + 1; S:= S + 1; end.
Writeln(‘ Tong cac so tu nhien tu 100 den 1000 la:’,S);
Readln;
End
Câu 7: Các câu lệnh trong Pascal sau có hợp lệ không? Nếu không hãy sửa lại cho đúng?
a) For i:= 10 to 8 do writeln(‘A’);
b) For i:= 6.5 to 17.5 do Writeln(‘A’);
c) x: =34; while x: =34 do x: = x + 5;
d) x: = 4; while x =4 do x = x + 5;


TRƯỜNG THCS SỐ 1 NAM LÝ

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Tiết 30 : MÔN TIN HỌC 8
Thời gian làm bài : 45 phút
ĐỀ 2

Đề ra : I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm):
Câu 1: Em hiểu câu lệnh lặp theo nghĩa nào dưới đây?
a/ Một lệnh thay cho nhiều lệnh.
b/ Các câu lệnh được viết lặp đi lặp lai nhiều lần.
c/ Vì câu lệnh đã có tên là lệnh lặp
d/ Cả a, b, c đều sai.
Câu 2: Cấu trúc của vòng lặp WHILE …DO có dạng: a/ While <điều kiện1> do < điều kiện2>; b/ While <điều kiện> do ; c/ While do <điều kiện>; d/ While do ;Cậu 3: Các câu lệnh Pascal nào sau hợp lệ : a/ for i:=100 to 1 do writeln(‘A’) b/ for i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’) c/ for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’) d/ for i:=1 to 10 do writeln(‘A’);
Câu 4: Cấu trúc của vòng lặp FOR … DO là : a/ For := < giá trị đầu> to do ;
b/ For := < giá trị cuối> to do ; c/ For := < giá trị cuối> downto do ;
d/ For := < giá trị đầu> downto do ; II. TỰ
Avatar
CHUYỂN SANG DETHI.VIOLET.VN ĐỀ THI TIN HỌC LỚP 8
 
Gửi ý kiến