Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án bài : Một phần tư hoàn chỉnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Mai Thị Diễm Sương
Ngày gửi: 12h:35' 13-03-2012
Dung lượng: 78.5 KB
Số lượt tải: 384
Số lượt thích: 1 người (Bùi Thanh Phuương)
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY


Trường Tiểu học Tân Trung
Họ và tên GV : Mai Thị Diễm Sương
Lớp : 2B
Tiết thứ: Tuần 25


Thứ tư ngày 22 tháng 02 năm 2012

Tiết : 03
Môn : Toán
Bài : Một phần tư
TCT : 118


I. MỤC TIÊU
- Giúp HS hiểu được ( một phần tư ), nhận và biết viết, đọc 
- Bài tập cần làm : Bài 1
- Bài 2, 3 Giảm tải
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV:
+ Một mảnh bìa hình vuông .
+ Các mảnh bìa minh họa bài tập 1.
+ Hình các phần minh họa phần củng cố.
- HS: bảng con, bút chì.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :
- Đàm thoại, thực hành, luyện tập, trò chơi
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1 phút

5 phút
1 phút


15 phút


7 phút

8 phút
1. Ổn định lớp
GV giới thiệu người dự và cho HS văn nghệ
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1 HS nhắc lại tựa bài của tiết Toán trước.
GV gọi HS nhận xét
GV kết luận
- Gọi vài HS đọc thuộc lòng bảng chia 4.
GV gọi HS khác nhận xét
GV gọi 3 HS làm bảng lớp, còn lại làm bảng con

GV gọi HS khác nhận xét
- GV kết luận – ghi điểm
GV nhận xét chung phần KTBC
GV cho HS đọc lại bảng chia 4
3. Dạy bài mới:
3.1 Giới thiệu bài:
Trong các tiết Toán trước, sau khi học bảng chia 2, các em đã làm quen với số , sau khi học bảng chia 3, các em cũng đã làm quen với số . Và tiết Toán trước, các em vừa học xong bảng chia 4. Hôm nay, các em sẽ được làm quen với một dạng số mới nữa, đó là số “Một phần tư”. Ghi tựa bài lên bảng.
3.2 Bài mới
a) Hoạt động 1: Giới thiệu số “một phần tư”:.
Mục tiêu: HS nhận biết, hiểu, đọc và viết được số .
Cách tiến hành:
Cho HS quan sát 1 hình vuông. Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm hình vuông,  hình vuông.
GV gọi HS khác nhận xét
GV kết luận : Muốn tìm  hình vuông, ta chia hình vuông thành 2 phần bằng nhau, lấy đi một phần, ta được  hình vuông. Muốn tìm  hình vuông, ta chia hình vuông thành 3 phần bằng nhau, ta lấy đi một phần, được  hình vuông.
GV đính hình và yêu cầu HS quan sát
GV hỏi :
+ Hình vuông trên được chia thành mấy phần
+ Các phần có bằng nhau không ?
+ Hình vuông chia làm 4 phần trong đó mấy phần được tô màu
GV kết luận – tuyên dương
- GV giảng : Chia hình vuông thành bốn phần bằng nhau. Lấy một phần tô màu, phần tô màu được gọi là một phần tư của hình vuông.
- GV dán bảng phụ nội dung phần ghi nhớ : Chia hình vuông thành bốn phần bằng nhau. Lấy một phần tô màu, phần tô màu được gọi là một phần tư của hình vuông.
GV giảng : Trước khi cô hướng dẫn các em viết kí hiệu cô sẽ gọi các em nhắc lại cách viết số một phần hai, một phần ba.
GV nhận xét – tuyên dương
- GV giới thiệu cách viết số : Số 1 viết trên dấu gạch, số 4 viết dưới dấu gạch. Đọc là một phần tư.
- GV cho HS viết bảng con kí hiệu 
- GV nhận xét bảng con
GV giảng : giờ cô có hình sau
-Tiến hành tương tự với hình tròn để HS rút ra kết luận: Có một hình tròn, chia ra làm bốn phần bằng nhau, lấy đi một phần, được một phần tư hình tròn.
- Gọi HS nhắc lại: Cách tìm  hình vuông. Nêu lại cách đọc, viết
 
Gửi ý kiến