Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án bài 13, buổi 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thu Hà
Ngày gửi: 13h:26' 26-11-2016
Dung lượng: 24.2 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 06/11/2016 Môn: Lịch sử
Ngày dạy: /11/2016 Khối: 7 – Buổi 2
Bài 13:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XIII
I : MỤC TIÊU BÀI HỌC
+ Cần nhớ được sự thành lập của nhà Trần.
+ Pháp luật, quân đội kinh tế, vẽ được bộ máy nhà nước thời Trần.
II : CHUẨN BỊ:
III: TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1– Bài học:
Hoạt động của GV
 Kiến thức cơ bản

A – Kiến thức cơ bản
I – Nhà Trần thành lập:
1 : Nhà Lý sụp đổ:

2: Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến:

Tổ chức bộ máy quan lại và các đơn vị thời Trần được
hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn
thời Lý, chứng tỏ chế độ tập quyền
Cũng được củng cố hơn thời
Lý.

3: Pháp luật thời Trần:
II: Nhà Trần xây dựng quân
Đội và phát triển kinh tế.
1: Xây dựng quân đội và
Củng cố quốc phòng:


2: Phục hồi và phát triển kinh tế:
B – Luyện tập:
Câu 1: Đời vua cuối cùng của nhà Lý là ai?
Câu 2:Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào TGnào
Câu 3: Trần Cảnh lên ngôi vua lúc bao nhiêu tuổi?
Câu 4: Nhà Trần thay nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?
Câu 5: Tại sao lại nói rằng nước Đại Việt dưới thời Trần phát triển hơn thời Lý?
Câu 6:Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triểu đình nhà Trần ?
Câu 7: Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào?
Câu 8: Thời Trần chia nước ta làm bao nhiêu lộ, đứng đầu ,
Mỗi lộ là ai?
Câu 9: Vị vua đầu tiên của nhà Trần là ai?
Câu 10: Bộ luật mới của nhà Trần gọi là gì?Ban hành vào năm nào?
Câu 11: Thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo chủ trương như thế nào?
Câu 12: Những ai được tuyển chọn vào cấm quân?
Câu 13: Quân các lộ ở đồng bằng gọi là gì?
Câu 14:Quân các lộ ở miền
Núi gọi là gì?
Câu 15: Quân ở làng xã gọi là
Gì?


Vào cuối thế kỉ XII, vua quan nhà Lý chỉ lo ăn chơi, xây dựng nhà cửa, cung điện tốn kém, không quan tâm đến cuộc sống của nhân dân. Hạn hán,mất mùa, lụt
lội xảy ra. Kinh tế sa sút, nhân dân khổ cực, bắt đầu
nổi dậy đấu ở nhiều nơi.Trong hoàn cảnh đó, thế lực học
Trần đã vươn cao. Trên cơ sở ủng hộ các vua
nhà Lý, dẹp nổi loạn. Khi thời cơ đến, họ Trần đã chiếm lấy ngôi vua,(họ Trần buộc Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào tháng 12 năm 1226). Nhà Lý đổ.

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC:
Trung ương:

Địa phương:-Nhà Trần rất quan tâm đến pháp luật: chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật.
-Cơ quan pháp luật thời Trần được tăng cường và hoàn thiện hơn. Nhà Trần đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo. Vua Trần để chuông ở thềm điện Long Trì cho dân kêu oan.


-Quân đội được xây dựng hoàn chỉnh theo chính sách’’Ngụ binh ngư nông’’, trên tinh thần”Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông’’. Vũ khí được trang bị đầy đủ.
-Quân đội gồm cấm quân và các lộ, được học tập binh pháp và luyện tập thường xuyên. Nhà Trần còn cử nhiều tướng giỏi cầm quân đóng giữ các vị trí hiểm yếu.

+Nối tiếp tinh thần của nhà Lý, nhà Trần đã cùng nhân dân đẩy mạnh công cuộc khôi phục và phát triển xản xuất nông nghiệp. Nông dân được nhà nước quan tâm, tích cực cày cấy.
+Thủ công thương nghiệp tiếp tục phát triển.Thương nhân nước ngoài đến buộn bán đều đặn, tấp nập.
Những hoạt động chính trị, quân sự, kinh tế của nhà nước và nhân dân không chỉ làm ổn định và phát triển đất
 
Gửi ý kiến