Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án 6 học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày gửi: 20h:46' 08-08-2015
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 30- 12- 2008
Ngày dạy : 31 - 12- 2008

59 : Quy tắc chuyển vế
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
+ HS hiểu và vận dụng đúng các tính chất : Nếu a = b thì a + c = b + c và ngược lại ;
Nếu a = b thì b = a.
2. Kỹ năng:
+ Hiểu và vận dụng thành thạo quy tắc chuyển vế.
3. Thái độ:
+ Cẩn thận, chính xác, có ý thức xây dựng bài.
II. chuẩn bị:
- Thầy: Thước thẳng, phấn màu.
- Trò : Đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học:
định tổ chức:
Các hoạt động:

HĐGV
HĐHS
Nội dung

HĐ 1:Kiểm tra bài cũ.
1. Tính chất của đẳng thức
Nếu a = b thì a + c = b + c
Nếu a + c = b + c thì a = b
Nếu a = b thì b = a

2. Ví dụ
Tìm số nguyên x, biết :
x – 2= -3
Giải.
x- 2 = -3
x – 2 + 2 = -3 + 2
x = -3 + 2
x = -1
[?2] Tìm số nguyên x, biết:
x + 4 = -2
Giải.
x + 4 = -2
x + 4 + (-4) = -2 + ( -4)
x = -2 + (-4)
x = -6

3. Quy tắc chuyển vế
- Quy tắc : (SGK – T.86)


Ví dụ: SGK
a. x – 2 = -6
x = - 6 + 2
x = -4
b. x – ( -4) = 1
x + 4 = 1
x = 1 – 4
x = -3
[?3] x + 8 = (-5) + 4
x + 8 = -1
x = -1 – 8
x = -9
Nhận xét: (SGK – T.86)Bài 61(SGK – T.87)
a. 7 – x = 8 – (-7)
7 – x = 8 + 7
7 – x = 15
x = 7 – 15
x = -8
b. x – 8 = (-3) – 8
x – 8 = - 11
x = -11 + 8
x = -3


Tính:
(42-69+17) – (42+17) = ?
HS: (42-69+17) – (42+17)
= 42 – 69 + 17 – 42 – 17
= (42 – 42 ) +(17 – 17 ) – 69 = - 69


HĐ 2:Tìm hiểu tính chất của đẳng thức.


- Cho học sinh thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi ?1
- Giáo viên giới thiệu các tính chất như SGK
- Giới thiệu cách tìm x, vận dụng các tính chất của bất đẳng thức

Ta đã vận dụng tính chất nào ?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm trình bày vào bảng phụ ?2
- Yêu cầu một số nhóm trình bày trên bảng.
- Nhận xét chéo giữa các nhóm và trình bày trên bảng phụ.

- Khi cân thăng bằng, nếu đồng thời cho vào hai bên đĩa cân hai vật như nhau thì cân vẫn thăng bằng. Nếu bớt hai lượng bằng nhau thì cân cũng vẫn thăng bằng.

- Quan sát trình bày ví dụ của GV


a = b thì a + c = b + c


- Trình bày ?2 trên bảng phụ

- Làm và trình bày trên bảng.
- Nhận xét chéo giữa các nhóm và trình bày trên bảng phụ.


 
Gửi ý kiến