Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Chương VII. Bài 3. Ghi nhạc bằng Encore (tiếp)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đăng Trung Nghĩa
Ngày gửi: 09h:39' 02-04-2021
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN MỸ ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỌN
CHỨC DANH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Hôm nay vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 24 tháng 03 năm 2021, tại Văn Phòng Trường Tiểu học Đồng Tâm diễn ra phiên họp bầu chọn chức danh Hội đồng trường theo điều 10 của điều lệ Trường Tiểu học Ban hành kèm theo theo thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ :
- Đ/c: Nguyễn Thị Túy Chức vụ: Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng.
- Đ/c: Nguyễn Thị Định Thư ký cuộc họp
-Đ/c Nguyễn Văn Duy Hội trường Hội phụ huynh
-Đ/c Lê Trường Huy Chủ tịch UBND xã
Cùng toàn thể 45 thành viên Hội đồng sư phạm trường Tiểu học Đồng Tâm
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP :
1/ Đ/c : Nguyễn Thị Túy Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Tâm thông qua mục đích, yêu cầu nội dung cuộc họp cụ thể như sau:
+ Thực hiện theo tinh thần Báo cáo kết quả công tác và công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức và hướng dẫn thủ tục thành lập Hội đồng trường ở trường tiểu học theo điều 10 của Điều lệ Trường tiểu học.
+ Thông qua yêu cầu cơ cấu nhân sự và đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng trường theo quy định tại điều 10 của điều lệ Trường Tiểu học Ban hành kèm theo thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Nguyên tắc đề cử: tập thể giới thiệu người, bầu và bỏ phiếu kín, kiểm phiếu công khai.
2/ Tập thể thảo luận và đưa ra danh sách ứng cử và thảo luận giới thiệu nhân sự:
1
Nguyễn Thị Túy
Hiệu trưởng

2
Đặng Trung Nghĩa
Phó Hiệu trưởng

3
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phó Hiệu Trưởng

4
Nguyễn Thị Đinh
Tổ trưởng 2+3

5
Kim Văn Tuân
Tổ Trưởng tổ 4+5

6
Nguyễn Thị Nụ
Tổ trưởng tổ 1

7
Phùng Thị Liễu
Phó Tổ trưởng tổ 4+5

8
Đào Thị Hoa
Phó Tổ trưởng 2+3

9
Lê Trường Huy
Chủ tịch UBND xã

10
Nguyễn Văn Duy
Hội Trưởng hội phụ huynh trường

11
Phạm Thị Loan
Tổng phụ trach Đội

3/ Thành lập ban kiểm phiếu gồm các đ/c có tên sau đây :
+ Đ/c: Nguyễn Văn Túy.
+ Đ/c: Nguyễn Bảo Hường.
4/ Tổ bầu cử tiến hành phát phiếu bầu và thu hồi phiếu tiến hành kiểm phiếu công khai tại chỗ, và công bố danh sách kết quả như sau:
Số TT
Họ và tên
Chức vụ
Chức vụ trong Hội đồng trường
Số phiếu
tínnhiêm

1
Nguyễn Thị Túy
Hiệu trưởng
Chủ tịch
49/49

2
Đặng Trung Nghĩa
Phó Hiệu trưởng
Phó chủ tich
49/49

3
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phó Hiệu Trưởng
Phó chủ tich
49/49

4
Nguyễn Thị Đinh
Tổ trưởng 2+3
Thư ký
49/49

5
Kim Văn Tuân
Tổ Trưởng tổ 4+5
Ủy viên
49/49

6
Nguyễn Thị Nụ
Tổ trưởng tổ 1
Ủy viên
49/49

7
Phùng Thị Liễu
Phó Tổ trưởng tổ 4+5
Ủy viên
49/49

8
Đào Thị Hoa
Phó Tổ trưởng 2+3
Ủy viên
49/49

9
Lê Trường Huy
Chủ tịch UBND xã
Ủy viên
49/49

10
Nguyễn Văn Duy
Hội Trưởng hội phụ huynh trường
Ủy viên
49/49

11
Phạm Thị Loan
Tổng phụ trách Đội
Ủy viên
49/49

* Kết luận: Các Đồng chí có tên trong danh sách trúng cử vào các chức danh của Hội đồng trường đúng theo cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường.
Biên bản đã được thông qua và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CHỦ TỌANguyễn Thị Định Nguyễn Thị Túy
 
Gửi ý kiến