Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GA Đại So 9 chuong 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thọ
Ngày gửi: 21h:15' 08-04-2009
Dung lượng: 935.0 KB
Số lượt tải: 577
Số lượt thích: 1 người (lê bảo tín)
Chương IV: Hàm số y = ax2 ( a ( 0 ) -
Phương trình bậc hai một ẩn
Tiết 47 : § 1 Hàm số y = a x2 ( a ≠ 0 )
Ngày soạn: 12.02.09 Ngày dạy: 14.02.09
Mục tiêu :
1. Kiến thức:
- Nắm được dạng của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
- Nắm vững tính chất của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
2. Kỹ năng:
- Biết cách tính giá trị của hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số .
3. Thái độ:
- Thấy được trong thực tế có những hàm số có dạng y = ax2 ( a ≠ 0) .
Chuẩn bị: Thước thẳng; Bảng phụ.
các hoạt động trên lớp :
Hoạt động 1: ổn định tổ chức lớp.
Hoạt động 2: Giới thiệu sơ lược nội dung và một số yêu cầu khi học chương này
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung

Hoạt động 3 : Cho HS thấy trong thực tế có hàm số có dạng y = ax2 ( a ≠ 0)

HS : Đọc ví dụ 1.
GV : Ghi công thức s=5t2 lên bảng
GV: Dùng bảng phụ vẽ bảng ở SGK cho HS điền vào các giá trị thích hợp .
? Nêu mối quan hệ giữa hai đại lượng s và t
GV : Giới thiệu hàm số y = ax2 ( a ≠ 0)
? Tìm ví dụ hàm số có dạng trên (s= R2)
I/ Ví dụ mở đầu :
(SGK )


Hoạt động 4 : Tìm hiểu tính chất của hàm số y = ax2 ( a ≠ 0)

HS Thực hiện bài tập ?1 .
GV : Dùng bảng phụ ghi lại 2 bảng trên
? Hãy nhận xét, so sánh các giá trị x1 = -2 ;
x2 = 1 ; và f(x1) ; f(x2) . Tương ứng với hàm số cho trên .
? Từ công việc so sánh trên hãy thực hiện bài tập ?2
? Từ bài tập ?2 hãy tìm tính chất của hàm số
y = ax2 (a ≠ 0)
GV : Dùng bảng phụ ghi bảng như hình bên cho HS: Điền vào các ô cần thiết ( x > 0
? Dựa vào bảng giá trị thực hiện câu ?3 .
HS: Nêu nhận xét .
GV: Cho HS nghiên cứu bài tập ?4 và trả lời câu ? Trong 2 bảng trên ;bảng nào các giá trị của y nhận giá trị dương, bảng nào giá trị của y âm . Giải thích ? .
HS : Thực hiện bài tập ?4 để kiểm nghiệm lại .
II/ Tính chất của hàm số y = ax2 ( a ≠ 0)Tính chất
Hàm số y = ax2 (a(0)


a>0
a<0

Đồng biến
x>0
x<0

Nghịch biến
x<0
x>0
Nhận xét : (SGK )

Hoạt động 5: Củng cố :

HS : Làm bài tập sau : Cho hàm số y = f (x) = - 1, 5 x2
a/ Tính f(1) ; f(2) ; f(3) rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé .
b/ Tính f(-1) ; f(-2) ; f(-3) rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
 
Gửi ý kiến