Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

G/A ngoài giờ lên lớp khối 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Túy Phương
Ngày gửi: 08h:44' 04-10-2008
Dung lượng: 178.0 KB
Số lượt tải: 475
Số lượt thích: 0 người
Chủ điểm tháng 9 : Truyền thống nhà trường
========== ***** ===========
Tuần 1: Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học mới.
Ngày soạn : / / 2006
Ngày dạy : / / 2006

I/ Yêu cầu giáo dục :
- Giúp học sinh hiểu được nội qui của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.
- Có ý thức tôn trọng nội qui và nhiệm vụ năm học mới.
- Tích cực rèn luyện , thực hiện tốt nội qui và nhiệm vụ năm học mới.
II/ Chuẩn bị :
1, Nội dung :
- Một bản nội qui của nhà trường.
- Một bản ghi những nhiệm vụ chủ yếu của năm học .
- Một số tiết mục văn nghệ , câu chuyện ....
2, Hình thức hoạt động :
- Nghe giới thiệu về nội qui và nhiệm vụ năm học mới.
- Trao đổi , thảo luận trong lớp (chuẩn bị chia lớp theo nhóm)
- Văn nghệ.
III/ Tiến trình lên lớp .
1, Tổ chức
2, Bài mới .
2.1 Nghe giới thiệu nội qui học sinh 10 điều văn minh trong giao tiếp.
- GV nêu 10 điều nội qui học sinh.
- Học sinh ghi 10 điều nội qui học sinh vào vở giáo dục công dân.
2.2 , Thảo luận nhóm.
- GV chia thành 6 nhóm mỗi nhóm cử 1 nhóm trưởng và một thư kí , phát cho mỗi nhóm một bảng phụ nhỏ và phấn để thư kí ghi lại 1 ý kiến thảo luận của nhóm.
Nhóm 1:
- Nêu những qui định của người học sinh về giờ giấc , chuyên cần.
Nhóm 2 :
- Nêu những qui định của học sinh về sách vở, dụng cụ và trang phục.
Nhóm 3 :
- Nêu những qui định của người học sinh về ý thức học tập trong các giờ lên lớp, ý thức bảo vệ của công.
Nhóm 4:
- Là học sinh em phải có ý thức như thế nào trước các hoạt động của trường, của lớp, của Đoàn , Đội và ý thức chấp hành nội qui về luật giao thông?
Nhóm 5:
- Là người học sinh em phải có suy nghĩ gì về các khoản đóng góp do nhà trường
đề ra?
Nhóm 6:
- Trách nhiệm của người học sinh với các tệ nạn xã hội và nếp sống văn hoá mới?
GV gọi đại diện từng nhóm lên trình bày ý kiến của nhóm mình toàn lớp cùng nghe và chuẩn bị bổ xung ý kiến.
- Thảo luận xong, GV tổng kết lại những ý cơ bản của học sinh và nêu nhiệm vụ năm học mới.
- Cho học sinh nhắc lại nhiệm vụ của năm học mới.
2.3, Vui văn nghệ .
GV cho học sinh biểu diễn một số tiết mục văn nghệ , những câu chuyện hay ở Tiểu học mà học sinh thích nhất.
- Học sinh hát hoặc kể chuyện với hình thức cá nhân hoặc theo nhóm.
IV/ Kết thức hoạt động
GV tuyên dương cả lớp về tinh thần tham gia thảo luận
- Nhắc nhở học sinh nắm vững nội qui và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học .
- Giáo viên đưa ra mẫu biểu điểm bình nhật , bình tuần cho học sinh thảo luận thống nhất để cả lớp thực hiện .
V/ Rút kinh nghiệm .


...................................................................................

Tuần 2: Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.
Ngày soạn : / /2006
Ngày dạy : / / 2006

I/Yêu cầu giáo dục :
- Giúp học sinh hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của dội ngũ cán bộ lớp.
- Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp có thá
 
Gửi ý kiến