Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

G.A 11( 2013.2014) chuan ko can chinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thắm
Ngày gửi: 18h:52' 28-11-2013
Dung lượng: 288.2 KB
Số lượt tải: 1180
Số lượt thích: 1 người (Quang thu Huyen)
Lesson plan
The first term of grade 11

The 1st period
Grade 11
Theme: Guiding how to learn and to do English tests
Time: 45 minutes

I. Objectives:
1. Educational aim: Students know about English book in grade 11
2. Knowledge:
Student know: - How to learn English in grade 11
- How to do English tests
- How to use student’s book and workbook
3. Skill : - Reading
- Speaking
- Listening
- Writing
- Doing English tests

II. Teaching aids: Student’s book, student’s workbook, dictionary, some test papers, etc.
III. Procedure:

Teacher’s activities
Students’ activities
Notes

Warm-up :(7 minutes)
- Introduce to students about the teacher
- Ask students about their names and English knowledge etc.

Guiding: 35 minutes
1. Guiding student’s book and workbook:
* Introduce to students how to use their book and workbook
* Introduce to students how to learn reading, speaking, listening, writing, language focus in their books and how to do the exercises in their books
2. Guiding English tests in grade 11:
* Introduce to students about oral tests, 15 minute tests, 45 minute tests, etc. and how to do them
* The tests in grade 11 include:
reading : 25%
listening: 25%
writing: 25%
language focus: 25%
3. Guiding other books and tape, disc, etc.

Homework: 3 minutes
- Ask students to prepare textbook, notebooks and the things for learning and prepare lesson reading - Unit 1


- Listen to the teacher
- Answer the teacher’s questions


- put the student’s book and workbook on the table

- listen to the teacher and look through the books


- Listen to the teacher


- listen to the teacher and write down the things which will be prepared at home

The 2nd period
Unit 1: friendship
Part a: Reading
I. Objectives:
1. Educational aim: Students should know what a friendship is, know how to keep a friend long.
2. Knowledge:
- General knowledge: Students know about how to make and to keep friends long.
- Language: Sentences and expression for describing qualities of true friendship.
- New words: Words related to qualities of friendship.
3. Skills: Guessing meaning in context, scanning for specific information and passage comprehension.
II. Method: Integrated, mainly communicative.
III. Teaching aids: Student’s books, note books, chalks board, etc.
IV. Procedure:
Teacher’s activities
Students’ activities
Notes

Warm-up: (5 minutes)
- Ask students the questions:
- Have you got many friends?
- Who is your best friend?
- What do your friends and you do in your free time?

- Let students understand more about activities and qualities of friends, then say to students: Today we learn Unit 1- part A: Reading.
Before you read : (7 minutes)
- Ask students to look at the picture and read the poem in their books.
- Ask students to discuss then ask and answer the question:
- What do you think of the friend in the poem?
-Let them work in pairs.
- Listen to students and correct pronunciation and grammar if necessary.
-Show students to know about friends.
While you read : (23 minutes)
- Ask students to look through the passage and read in silence.
- Help students read the passage.

- Explain pronunciation and meaning of new words which appear in the passage.

Task 1 : (3 minutes)
- Ask students to fill each blank with a suitable word/phrase.
- Let students work individual or in groups.
- Help students if necessary.
Keys:
1-mutual; 2-incapable of; 3-unselfish;
4(1)-acquaintance; 4(2)-friend; 5-give-and-take; 6-loyal to; 7-suspicious.

Task 2: (4 minutes)
- Ask students look through the passage then try to choose which of the choices A, B, C,or D most adequately sums up the idias of the whole passage.
- Let them work in pairs.

Key: B
Task 3: (6 minutes)
- Ask students to scan the passage and answer the questions:
- Let them work in pairs.
- Walk round and help students.
- Ask some students to stand up to ask
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓