Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 1. Family Life. Lesson 2. Language

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thanh Thuỳ
Ngày gửi: 20h:30' 17-10-2016
Dung lượng: 109.5 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người

Trường THPT Mường Tè
Tổ giáo viên: GDQP
GIÁO ÁN
MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG


BÀI 2
LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI VÀ
CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
Đối tượng học: Học sinh lớp 10
Giáo viên: Nguyễn Thị Ngân


Mường Tè tháng…năm 2011

Phê duyệt
Ngày…tháng…năm 2011
Hiệu trưởng

Phê duyệt giáo án bài:

LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI VÀ
CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Của giáo viên: Nguyễn Thị Ngân
Đối tượng: Học sinh lớp 10
2. Địa điểm phê duyệt:…………………………………………………….
3. Nội dung phê duyệt
a. Nội dung giáo án
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Nội dung thực hành:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Kết luận.... ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Hiệu trưởng
BÀI 2
LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI VÀ
CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giúp cho học sinh hiểu những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội và công an nhân dân Việt Nam.
- Từ truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang, rút ra được nét cơ bản của nghệ thuật quân sự qua mỗi giai đoạn.
- Tự hào với truyền thống vẻ vang trong chiến đấu và xây dựng của Quân đội và công an nhân dân Việt Nam,từ đó có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào lực lượng quân đội và công an.
II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN
1. Nội dung: Gồm 2 phần
A - Lịch sử, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.
B - Lịch sử, truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
.2. Thời gian
Tổng thời gian toàn bài 5 tiết
IV. TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức.
- Lấy lớp học làm đơn vị để giới thiệu nội dung bài giảng.
- Lấy từng tổ học tập để nghiên cứu, thảo luận và giúp nhau để hiểu chắc bài.
2. Phương pháp.
- Đối với giáo viên: Thuyết trình giảng giải những sự kiện, tư liệu lịch sử của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam, (thời kì hình thành, xây dựng trưởng thành và chiến thắng) để học sinh hiểu được lịch sử và rút ra truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
- Liên hệ với nhiệm vụ của thế hệ trẻ với sự nghiệp xây dựng quân đội và Công an nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.
- Đối với học sinh: Nghe, ghi chép.
- Sưu tầm tranh ảnh tư liệu về Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam, như Đội Cứu quốc quân, Tự vệ công nông, Tự vệ đỏ, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân…
V. ĐỊA ĐIỂM
- Sân trường THPT Mường Tè.
VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM
- Giáo viên: Giáo án, tài liệu.
- Học sinh: Tập, viết, quần áo đồng phục, đi giày.PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI
1. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh.
- Học sinh: Sách giáo khoa, tập, viết
2. Nhận lớp: Xác định vị trí tập hợp, kiểm tra sỹ số, trang phục, chỉnh đốn hàng ngũ
3. Phổ biến các qui định
Học tập, kỷ luật, ghi chép nghiêm túc, thảo luận bài trật tự
4. Kiểm tra bài cũ:
5. Phổ biến ý định giảng bài
- Tên bài: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

A – LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
I. LỊCH SỬ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
1. Thời kì hình thành.
- Tháng 2- 1930 đã đề cập tới việc “Tổ chức ra quân đội công nông”.Tiếp đó là luận cương chính trị đầu tiên của Đảng, tháng 10- 1930 đã xác định chủ trương xây dựng đội “Tự vệ công nông”.Đội tự vệ đỏ, Xích vệ đỏ, Đội du kích Nam Kì, Đội du kích Bắc Sơn,Đội du kích Ba Tơ, Đội Cứu quốc quân. Đến ngày 22- 12- 1944 theo chỉ thị của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chính thức được thành lập theo chỉ thị của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, từ đó ngày này trở thành truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam.
- Chiến công đầu tiên
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác