Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tuần 3. Lòng dân (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet
Người gửi: Nguyễn An Nhi
Ngày gửi: 23h:42' 06-01-2013
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 165
Số lượt thích: 0 người
Warmly welcome our dear teachers
to PhucXa secondary school
Teacher: NGUYEN AN NHI
English 6
Crosswords
Warm up
Our house has a big ……..
1
2
A doctor works in a …..
3
I don’t live in the city. I live in the ……
4
We play soccer in the ……..
5
What are these? 
6
What is this? 
RED
YELLOW
Company Logo
www.themegallery.com
PLACES
Period 35: Lesson 5- C1-2
Around the house
Company Logo
www.themegallery.com
New words
Behind (pre)
Company Logo
www.themegallery.com
New words
In front of (pre)
Company Logo
www.themegallery.com
New words
A well (n)
Company Logo
www.themegallery.com
New words
mountains (n)
Company Logo
www.themegallery.com
New words
Behind (pre)
In front of (pre)
To the right of (pre)
To the left of (pre)
A well (n)
mountains (n)
Đằng sau
Đằng trước
Bên phải
Bên trái
Cái giếng
ngọn núi
Company Logo
www.themegallery.com
Listen and read
Guess the positions of things around the house by matching the things in column A with right positions in column B
1) A yard
2) Tall trees
3) Mountains
4) A well
5) flowers
a) Behind the house
b) In front of the house
c) To the right of the house
d) To the left of the house
1-b 2-a 3-a 4-d 5-c
Exercise 1
Company Logo
www.themegallery.com
2. Listen and read- C2, p.68
Look at the house
In front of the house, there is a big yard
Behind the house, there are tall trees
To the right of the house,
there are flowers
Listen and read
To the left of the house, there is a well
Behind the tall trees, there are mountains
Company Logo
www.themegallery.com
- Where is the tree?
It is to the left of the house
Remember
Where is … ? – It is …..
Where are ...? –They are …..
- Where are the trees?
They are to the right of the house.
Company Logo
www.themegallery.com
Practice
EXERCISE 1
Ask and answer the questions (a- f) p.68
a) Where is the yard?
b) Where are the tall trees?
c) Where are the mountains?
d) Where is the well?
e) Where are the flowers?
f) Where is the house?
Company Logo
www.themegallery.com
A
B
a) Which is Ba’s house ?
b) Which is Lan’s house ?
c) Which is Tuan’s house ?
A
B
A
B
1. Listen and find the right picture.
Further practice
Company Logo
www.themegallery.com
a) Ba lives in a beautiful house. There are flowers in front of his house.
b) Lan lives in a big house. There is a tall tree to the right of her house.
c) Tuan lives in a small house. There is a well to the left of his house and there are beautiful flowers to the right of his house.
Ba’s house
Lan’s house
Tuan’s house
Further practice
A
B
B
2. Write about 3 houses above.
Company Logo
www.themegallery.com
HOME WORK
Write 5- 7 sentences about your house.
Learn the new words by heart.
Prepare the next lesson: Unit 6- C3, 4
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác