Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

E.6: W6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Hương
Ngày gửi: 08h:51' 26-10-2017
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Week: 6 Date of preparing: 24/ 10/ 2017
Period: 16 Date of teaching: 26/ 09/ 2017

UNIT 3: AT HOME
SECTION C: FAMILIES
LESSON 5: C2, 3

I. OBJECTIVES:
Teaching aim: By the end of the lesson, students will be able to talk about Song’s family.
II. PREPARATIONS: Book, cassette tape
III. PROCEDURES:
*Checking attendance (1’): - 6A1:…………………………………………………
- 6A2:………………………………............................

Teacher’s activities
Students’ activities

1. Warm - Up: (15’)
- Ask Ss to do the test 15’.

2. Presentation: (10’)
- Introduce some new words
1. a doctor (n)
2. a nurse (n)
- Ask students to practice the new words
- Notice the main stress pattern.
- Ask students to look at the pictures page 39
- Let them practice in pairs, ask and answer, talking about Song’s family.
- Call some pairs to get feedback
- Ask students to practice pronouns: I, You, They, We, She, He
- Write pronouns above into the board
- Ask students write possessive adjectives


- Ask students give some examples

3. Practice: (10’)
- Call four students go to blackboard and write their job and age by ask and answer question:
1. How old is Mr. Kien?
2. What does he do?
3. How old is Mrs. Oanh?
4. What does he do?
5. How old is Lan?
6. What does she do?
7. How old is Song?
8. What does he do?
* Words cues:
+ Father: doctor / forty / Mr.Kien
+ Mother: nurse / thirty - five / Mrs.Oanh
+ Sister: student / fifteen / Lan
+ Brother: student/ twelve / Song
- Call some others students read aloud the sentences in front of class

4. Production: (7’)
- This is Song’s family. There are four people in his family. This is his……………………………….. ….…………………………………….. .………………………………………………………….
………………………………………………………
- Advise them to write a short passage about Song’s family, using the reading as a model.

- Have students play with words part 3/p.39

5. Homework: (2’)
- Ask students to learn by heart vocabulary, to write another paragraph about their own families.
- Prepare next lesson Unit 3: Grammar Practice/p.40

- Do the test.


- Listen to the teacher


- Practice the new words

- Look at the pictures
- Practice the new words

- Correct
- Practice pronouns

- Look at the blackboard
-Write:
I ( my
you ( your
they ( their
we ( our
she ( her
he ( his
- Give some examples


- Write their job and age


- Read aloud in front of class- Listen to the teacher.
- Try to write a short paragraph about Song’s family, using the reading as a model.
- Play with words.


Take noteCOMMENTS:


______________________________________(((((_______________________________


Week: 6 Date of preparing: 25/ 09/ 2017
Period: 17 Date of teaching: 27/ 09/ 2017

GRAMMAR PRACTICE

I. OBJECTIVES:
Teaching aim: By the end of the lesson, Ss will be able to the usage of Tobe, how to use question words, this/ that, greet people, review numbers.
II. PREPARATIONS: Book
III. PROCEDURES:
*Checking attendance (1’): - 6A1:…………………………………………………
- 6A2:………………………………............................

Teacher’s activities
Students’ activities

1. Warm - Up: (5’)
- Have Ss answer these questions:
1. What’s your name?
2. How old are you?
3. Where do you live?
4. How many people are there in your family?
5. What do you do?
6. What does your father/ mother do?
2. Exercises: (34’)
a. Exercise 1:(10’) To be
- Review form of the verb Tobe and uses: am, is, are
- Have Ss read exercises 1, 2 and 3 on page 40 and fill in the blanks with the correct form of verb: Tobe.
- Call some Ss to read the answer.
1a) am,
 
Gửi ý kiến