Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §4. Đường tiệm cận

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Đức Trung
Ngày gửi: 21h:14' 09-08-2018
Dung lượng: 623.9 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 1 người (Lưu Đức Trung)
Ngày soạn:…………………… Tiết PPCT:……………………
Bài học: ĐƯỜNG TIỆM CẬN
Kế hoạch chung

Phân phối thời gian
Tiến trình dạy học

Tiết 1
HOẠT ĐỒNG KHỞI ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: TIỆM CẬN NGANG

Tiết 2
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: TIỆM CẬN ĐỨNG
HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Tiết 3
HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (tt)
HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG,TÌM TÒI, MỞ RỘNG


I. Mục tiêu:
1) Về kiến thức:
– Nắm vững định nghĩa tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
– Nắm được cách tìm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
2) Về kỹ năng:
– Thực hiện thành thạo việc tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
– Nhận thức được hàm phân thức hữu tỉ (không suy biến)có những đường tiệm cận nào.
3) Về tư duy và thái độ:
– Tự giác, tích cực trong học tập.
– Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
4) Về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực hợp tác, năng lực thuyết trình, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực tính toán….
- Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ, tôn trong chấp hành kỷ luật….
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Của giáo viên:
- Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập .
2. Của học sinh:
- Sách giáo khoa.
- Kiến thức về giới hạn.
III. Bảng mô tả các mức độ nhận thức và năng lực được hình thành
-Bảng mô tả các mức độ nhận thức
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

Tiệm cận ngang
Học sinh nắm được định nghĩa tiệm cận ngang của ĐTHS
Học sinh biết cách tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đơn giản
Vận dụng tìm tiệm cận ngang của một số hàm số phân thức, căn thức
Tim các điều kiện của tham số để hàm số có TCN.

Tiệm cận
Học sinh nắm được định nghĩa tiệm cận ngang của ĐTHS
Học sinh biết cách tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đơn giản
Vận dụng tìm tiệm cận ngang của một số hàm số phân thức, căn thức
Tim các điều kiện của tham số để hàm số có TCN

IV. Thiết kế câu hỏi/ bài tập theo các mức độ.
CH 1: Định nghĩa đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số?
CH 2: Cách tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số?
CH 3: Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
a, 
b, y = 
c, y = 
d, 
CH 4: Đồ thị hàm đa thức có tiệm cận ngang ko? Hàm phân thức hữu tỉ có tiệm cận ngang khi nào?
CH 5:Vậy tổng quát lên đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=f(x)?
CH 6: Cách tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số?
CH 7: Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
a, 
b, y = 
d, 
CH8: Đồ thị hàm đa thức có tiệm cận đứng ko? Đồ thị hàm phân thức hữu tỉ có tiệm cận đứng khi nào?
CH 9 : Bài tập trắc nghiệm
Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A. và . B. và .
C. và . D. và .
Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A. và . B. và .
C. và . D. và .
Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng, không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng, có 1 tiệm cận ngang .
C. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng, có 1 tiệm cận ngang .
D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng, có tiệm cận ngang.
Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang:
A..B..C..D..
Số tiệmcận của đồ thị hàm số .
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
CH10: Bài tập
No_avatar

Thầy còn giáo án các bài khác theo mẫu này ko? Bài soạn theo hướng phát triển năng lực còn mới quá. Tôi có thể xin thêm giáo án của thầy để tham khảo ko?

 
Gửi ý kiến