Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Dự trù Thu - Chi quỹ Đội năm học 2016-2017

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thuỳ
Ngày gửi: 20h:16' 01-09-2016
Dung lượng: 180.5 KB
Số lượt tải: 2044
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT LƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TH HÙNG SƠN

Số: /KH-THHS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lương Sơn, ngày 28 tháng 8 năm 2016


KẾ HOẠCH VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ
Thu – Chi Quỹ Đội + Kế hoạch nhỏ
Năm học 2016 - 2017

Căn cứ công văn số 40/PGD&ĐT-TCCB ngày 8/8/2016 của Phòng GD&ĐT về việc quản lí các nguồn tài chính năm học 2016 – 2017.
Căn cứ Điều 12, Điều 13 Chương IV Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định về tài chính của Đội.
Căn cứ tình hình thực tế của Liên Đội. BCH Liên Đội TH Hùng Sơn xây dựng kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ Đội, KHN trong Liên Đội Năm học 2016 – 2017 như sau:
I. Tình hình học sinh:
Năm học 2016 – 2017 nhà trường có tổng số: 439 HS
Tổng số lớp: 15 lớp.
Tổng số HS thuộc diện Hộ nghèo của địa phương: 04 em.
II. Kế hoạch Thu.
Tổng số HS thực thu: 435 HS
Tổng số tiền Thu Quỹ đội + KHN: 13.050.000đ
Trong đó
Quỹ đội: 20.000đ/HS
435 HS x 20.000đ = 8.700.000đ
Kế hoạch nhỏ: 10.000/HS
435 HS x 10.000đ = 4.350.000đ





III. Dự kiến Chi.
TT
Nội dung
Số tiền
Ghi chú

1
Hồ sơ sổ sách quản lí của Liên đội
500.000


2
Đại hội liên đội nhiệm kì 2015-2016
600.000


3
Mua sắm, sửa chữa đồ dùng, trang thiết bị hoạt động đội
3,600.000


4
Làm mới, chăm sóc công trình Măng non
1,000.000


5
Tổ chức, hưởng ứng, tham gia các hoạt động từ thiện
2,200.000


6
Tổ chức chào mừng các ngày kỷ niệm trong năm học
950.000


7
Tổ chức, tham gia các Hội thi, HĐNGLL
2,300.000


8
Phần thưởng Đội viên, Nhi đồng tiêu biểu năm học 2016 - 2017
750.000


9
Trích nộp lên HĐĐ cấp trên
322.000


10
Chi khác (Cắt chữ, giấy, bìa, in bạt…..)
800.000


Tổng cộng
13,050.000


Bằng chữ: Mười ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng
Trong đó:
1. Hồ sơ sổ sách quản lí của Liên đội.
TT
Nội dung
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Ghi chú

1
Sổ Liên đội
20.000
1
20.000


2
Sổ Tổng phụ trách
20.000
1
20.000


3
Sổ Nhận xét tuần HKI
13.000
2
26.000


4
Sổ Nhận xét tuần HKII
12.000
2
24.000


5
Sổ Theo dõi nề nếp, Thi đua HKI
10.000
15
150.000


6
Sổ Theo dõi nề nếp, Thi đua HKII
10.000
15
150.000


7
Sổ Nhi đồng
15.000
1
15.000


8
Sổ Chi đội
15.000
1
15.000


9
Sổ thi đua khen thưởng
80.000
1
80.000


Cộng


500.000


Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng



2. Đại hội liên đội nhiệm kì 2015-2016.
TT
Nội dung
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Ghi chú

1
Phô tô, in tài liệu
30.000
1
30.000


2
In Ao Danh sách Bầu BCH LĐ
30.000
1
30.000


3
Hoa tươi
150.000
1
150.000


3
Cắt chữ Decan đại hội liên đội
90.000
1
90.000


4
Thuê áo váy Văn nghệ
30.000
10
300.000


Cộng


600.000


Bằng chữ: Sáu trăm nghìn đồng

 3. Mua sắm, sửa chữa
 
Gửi ý kiến