Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG VIẾT TAY HOÀN CHỈNH NHẤT 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Rươn
Ngày gửi: 14h:11' 17-05-2017
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 3869
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG


Kính gửi: Chi ủy: Chi bộ trường THPT Nguyễn Khuyến

Đảng ủy: Thị ủy thị xã Vĩnh Châu

Tôi là: Lý Rươn, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1986.
Nơi sinh: ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Quê quán: ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Dân tộc: Khơme, tôn giáo: Không
Trình độ học vấn: 12/12
Nơi ở hiện nay: ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Nghề nghiệp: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Khuyến
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Nằm trong BCH đoàn trường.
Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 03 năm 2009.
Tại: Trường phổ thông THCS Vĩnh Tân
Được xét là cảm tình Đảng ngày tháng năm 2016, tại chi bộ trường THPT Nguyễn Khuyến.
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn tôi đã nhận thức được:
- Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tổ chức chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đảng là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.
- Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.
- Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, thương yêu đồng chí kỷ luật nghiêm minh đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lễ Đảng.
- Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng cầm quyền gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.
- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội của nhân dân thế giới.
- Đảng Cộng Sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng.
Tự ý thức là một cán bộ công chức luôn luôn phấn đấu, rèn luyện xây dựng cho bản thân một đồng cơ đúng đắn, một mục đích là góp công sức vào các mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng đã đề ra. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc. Với một nguyện vọng được trở thành đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam để góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới.
Vậy tôi làm đơn này kính mong Đảng ủy, thị ủy thị xã Vĩnh Châu, chi ủy chi bộ trường THPT Nguyễn Khuyến xem xét kết nạp cho tôi trở thành đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tôi xin hưa:
- Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng.
- Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
- Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh.
- Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
- Liên hệ chặt chẽ, tôn trọng quyền làm chủ, quyền lợi chính đáng của nhân dân.
- Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình.
- Sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xưng
 
Gửi ý kiến