Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Don

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:52' 12-07-2019
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ĐƠN ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
KHÓA BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÍ CHO HỌC SINH
Kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
1. Họ và tên: ……………………………………………..…………..…………..
2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………..…………..…………….
3. Nơi sinh: ………………………………………………………….……………
4. Địa chỉ thường trú: ……………………...…………………….….……………
………………………………………………… Điện thoại: ………….…………
5. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………….…………………….…….
6. Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………….………………
7. Đơn vị công tác: ……………………………………………….………………
Tôi viết đơn này kính đề nghị Ông Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế xét cho tôi theo học lớp Bồi dưỡng công tác tư vấn tâm lí cho học sinh do Quý trường tổ chức.
Tôi xin chấp hành các nội quy, quy định của Trường liên quan đến khóa học.

Ghi chú: Hồ sơ đính kèm: Bản sao chứng thực CMND

        Tp Kon Tum, ngày  tháng năm 2019

 Người viết đơn
(Kí, ghi rõ họ tên)

 
Gửi ý kiến