Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Huyền
Ngày gửi: 15h:45' 02-01-2014
Dung lượng: 91.7 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
ĐỊNH LÝ TALET TRONG TAM GIÁC
A/
Tỉ số của hai đoạn thẳng:
Định nghĩa: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.
Đoạn thẳng tỉ lệ:
Hai đoạn thẳng AB và CD được gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức:
 hay .
Định lý Talet thuận:
Định lý: Nếu một đường thẳng song song với hai cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trêm hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
+  có MN // BC. Khi đó, ta có:
 (1)
 (2)
 (3)Tính độ dài x trong hình :
Cho hình thang ABCD có AB // CD, AB < CD. Đường thẳng song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự tại M và N. Chứng minh rằng:
 b.  c. .
Cho . Từ điểm D trên cạnh BC kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB, AC, chúng cắt các cạnh AC, AB theo thứ tự tại F và E. Chứng minh rằng: .
Cho  có AB < AC, AC = 45cm. Hình chiếu của AB và AC trên BC có độ dài lần lượt là 15cm và 27cm. Đường trung trực của BC cắt AC ở N. Tính độ dài CN.
Cho , qua điểm D trên cạnh BC kẻ các đường thẳng song song với hai cạnh AB, AC cắt AB ở E, cắt AC ở F. Tìm vị trí của D trên cạnh BC để EF // BC.
Cho . Từ D trên cạnh AB kẻ đường thẳng song song với BC, nó cắt AC tại E.
Chứng minh rằng .
Trên tia đối của tia CA lấy điểm F sao cho CF= DB. Gọi M là giao điểm của DF và BC. Chứng minh rằng: .
Trong hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 28cm, CD = 70cm, AD = 35cm. Vẽ một đường thẳng song song với hai cạnh đáy cắt AD, BC theo thứ tự ở E và F. Tính độ dài EF biết DE = 10cm.
Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng chứa hai cạnh bên AD, BC của hình thang ABCD. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt các đường thẳng AC, BD theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng OM = ON.
Cho hình bình hành ABCD. Một đường thẳng đi qua D cắt đường thẳng AB tại M, cắt đường thẳng CB tại N và cắt đường thẳng AC tại I.
Chứng minh rằng: 
Qua B kẻ Bx // AC cắt MN tại E. Chứng minh rằng: 
Cho , đường trung tuyến AD. G là trọng tâm của tam giác. Đường thẳng d qua G cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại M và N. Qua B, C kẻ các đường thẳng song song với d cắt AD theo thứ tự ở B’ và C’.
Chứng minh rằng : DB’ = DC’
Chứng minh rằng : .
Cho , G là trọng tâm của tam giác. Qua G kẻ đường thẳng song song với AB, cắt cạnh BC tại D, kẻ đường thẳng song song với AC nó cắt BC tại E.
So sánh các tỉ số  và .
Chứng minh rằng: BD = DE = EC.
Cho hình thang ABCD (AB // CD). Một đường thẳng d song song với hai cạnh đáy cắt hai cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở M và N, cắt hai đường chéo AC và BD theo thứ tự ở K, H. Chứng minh rằng MH = KN.
Cho , M là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC. Các đường thẳng song song với AM vẽ từ B và C cắt AC và AB tại N và P. Chứng minh rằng .
*Lấy P là một điểm trên cạnh AD của hình bình hành ABCD sao cho . Gọi Q là giao điểm của AC và BP. Chứng minh rằng 

B/
Định lý Talet đảo: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.
Hệ quả: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có 3 cạnh tương ứng tỉ lệ với 3 cạnh của tam giác đã cho.


 có đường cao AH. Kẻ đường thẳng d // BC cắt AB, AH, AC lần lượt tại B’, H’, C’. Chứng minh rằng:
.
Cho biết  và .
Cho 
Avatar

Sao không có ĐA

 
Gửi ý kiến