Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Điều khiển ListBox và ComboBox

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Đức Chính (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:15' 05-06-2010
Dung lượng: 187.0 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
using System.Windows.Forms;

public class Form1:
System.Windows.Forms.Form

{
public Form1() : base()
{
InitializeComboBox();
InitializeTextBox();
this.Label1 = new System.Windows.Forms.Label();
this.SuspendLayout();
this.Label1.Location = new System.Drawing.Point(8, 24);
this.Label1.Name = "Label1";
this.Label1.Size = new System.Drawing.Size(120, 32);
this.Label1.TabIndex = 1;
this.Label1.Text = "Use drop-down to choose a name:";
this.Label1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
this.Controls.Add(this.Label1);
this.Name = "Form1";
this.Text = "Form1";
this.ResumeLayout(false);
}

public static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}


internal System.Windows.Forms.Label Label1;
// Declare and initialize the text box.
// This text box text will be update programmatically. The user is not
// allowed to update it, so the ReadOnly property is set to true.
internal System.Windows.Forms.TextBox TextBox1;

private void InitializeTextBox()
{
this.TextBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.TextBox1.ScrollBars = ScrollBars.Vertical;
this.TextBox1.Location = new System.Drawing.Point(64, 128);
this.TextBox1.Multiline = true;
this.TextBox1.Name = "TextBox1";
this.TextBox1.ReadOnly = true;
this.TextBox1.Size = new System.Drawing.Size(184, 120);
this.TextBox1.TabIndex = 4;
this.TextBox1.Text = "Employee and Number of Awards:";
this.Controls.Add(this.TextBox1);
}

// Declare comboBox1 as a ComboBox.
internal System.Windows.Forms.ComboBox ComboBox1;

// This method initializes the combo box, adding a large string array
// but limiting the drop-down size to six rows so the combo box doesn`t
// cover other controls when it expands.
private void InitializeComboBox()
{
this.ComboBox1 = new System.Windows.Forms.ComboBox();
string[] employees = new string[]{"Hamilton, David", "Hensien, Kari",
"Hammond, Maria", "Harris, Keith", "Henshaw, Jeff D.",
"Hanson, Mark", "Harnpadoungsataya, Sariya",
"Harrington, Mark", "Harris, Keith", "Hartwig, Doris",
"Harui, Roger", "Hassall, Mark", "Hasselberg, Jonas",
"Harnpadoungsataya, Sariya", "Henshaw, Jeff D.",
"Henshaw, Jeff D.", "Hensien, Kari", "Harris, Keith",
"Henshaw, Jeff D.", "Hensien, Kari", "Hasselberg, Jonas",
"Harrington, Mark", "Hedlund, Magnus", "Hay, Jeff",
"Heidepriem, Brandon D."};

ComboBox1.Items.AddRange(employees);
this.ComboBox1.Location = new System.Drawing.Point(136, 32);
this.ComboBox1.IntegralHeight = false;
this.ComboBox1.MaxDropDownItems = 5;
this.ComboBox1.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
this.ComboBox1.Name = "ComboBox1";
this.ComboBox1.Size = new System.Drawing.Size(136, 81);
this.ComboBox1.TabIndex = 0;
this.Controls.Add(this.ComboBox1);

// Associate the event-handling method with the
// SelectedIndexChanged event.
this.ComboBox1.SelectedIndexChanged +=
new System.EventHandler(ComboBox1_SelectedIndexChanged);
}

// This method is called when the user changes his or her selection.
// It searches for all occurrences of the selected employee`s
// name in the Items array and adds the employee`s name and
// the number of occurrences to TextBox1.Text.

// CAUTION This code exposes a known bug: If the index passed to the
 
Gửi ý kiến