Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Điểm tổng kết 10 B

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nam Chung
Ngày gửi: 15h:53' 16-05-2011
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
®iÓm tæng kÕt häc kú II líp 10B (2010-2011) häc k× II
TT Hä vµ tªn hÖ sè 1 hÖ sè 2 häc k× "§.TBm
häc k×" ghi chó hÖ sè 1 "hÖ sè 2
(1 tiÕt)" "§.Thi
häc k×" "§.TBm
häc k×" "§.TBm
c¶ n¨m" ghi chó
MiÖng 15 phót STT MiÖng 15 phót
1 Nguyễn Đức Anh 5.7 1 6 8 7 7 6 7 7 3.5 6.0 5.9
2 Kiều Văn Chính 7.1 2 8 7 8 8 8 7 7 6 7.2 7.1
3 Nguyễn Gia Chức 5.1 3 6 6 7 7 5 5 6 3 5.2 5.1
4 Trần Thị Thùy Dung 6.5 4 7 7 8 7 7 6 8 6 6.8 6.7
5 Trần Ngọc Dũng 5.5 5 8 6 7 7 5 7 8 8 7.1 6.6
6 Vũ Lê Công Duy 6.9 6
7 Hoàng Thị Kim Duyên 7.2 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7.2 7.2
8 Lê Văn Đức 5.9 8 6 4 8 6 6 6 7 6 6.2 6.1
9 Đặng Thị Hà 6.5 9 6 5 7 8 8 6 7 7 6.8 6.7
10 Trần Thu Hà 6.4 10 7 6 7 7 6 7 7 3.5 6.0 6.1
11 Đỗ Minh Hằng 5.9 11 7 7 7 7 7 8 8 7 7.3 6.8
12 Đặng Thúy Hằng 7.3 12 8 7 7 7 7 7 8 8 7.5 7.4
13 Lê Thị Hiền 7.2 13 7 7 7 7 7 8 8 8 7.5 7.4
14 Trần Khắc Hòa 5.2 14 7 9 8 6 7 6 6 8 7.1 6.5
15 Nguyễn Thị Phương Hồng 7.4 15 7 8 6 7 8 7 7 7.5 7.3 7.3
16 Vũ Quang Huy 5.6 16 6 6 7 6 6 6 6 6.5 6.2 6.0
17 Phạm Thu Huyền 7.0 17 7 7 8 6 8 7 7 7.5 7.3 7.2
18 Phạm Minh Khá 7.1 18 8 6 7 8 8 7 8 7.5 7.5 7.4
19 Trần Văn Kiên 6.2 19 8 8 7 6 8 6 8 6.5 7.1 6.8
20 Trần Thị Thanh Lam 6.9 20 8 6 8 7 8 7 7 6.5 7.1 7.0
21 Đặng Duy Linh 7.2 21 6 6 7 7 8 8 7 7.5 7.3 7.2
22 Vũ Mạnh Linh 6.8 22
23 Trần Tuấn Linh 5.3 23 8 8 6 7 7 6 6 5.5 6.4 6.0
24 Đặng Xuân Lực 5.7 24 5 6 8 7 7 6 6 5 6.1 6.0
25 Đặng Thị Tuyết Mai 7.1 25 8 8 7 7 8 8 7 6.5 7.3 7.3
26 Đặng Ngọc Mạnh 6.3 26 8 8 6 7 8 7 6 6 6.8 6.7
27 Lê Xuân Mẫn 5.3 27 6 6 7 7 7 7 6 5 6.2 5.9
28 Phạm Đức Nam 5.7 28 7 7 8 7 7 7 7 4 6.4 6.2
29 Đặng Công Nguyên 5.7 29 6 6 6 6 6 6 6 5 5.8 5.7
30 Đặng Thị Nhung 6.4 30 6 8 7 7 7 6 8 6 6.8 6.6
31 Nguyễn Quang Phúc 5.6 31 8 7 8 8 8 8 8 5.5 7.3 6.8
32 Đặng Thị Hà Phương 6.7 32 7 7 7 7 7 7 8 3.5 6.3 6.5
33 Vũ Đình Quang 5.4 33 7 6 8 7 8 7 7 3.5 6.3 6.0
34 Trần Sĩ Sơn 7.0 34 7 8 6 7 7 6 7 6 6.6 6.7
35 Đặng Vân Sơn 6.6 35 7 7 7 7 6 7 6 6.5 6.6 6.6
36 Phạm Hồng Thái 6.1 36 7 6 6 6 6 7 6 5 6.0 6.0
37 Nguyễn Phương Thanh 6.3 37 7 7 6 7 7 6 7 7.5 6.9 6.7
38 Đặng Thị Thảo 7.0 38 8 7 7 7 8 7 7 6.5 7.1 7.1
39 Nguyễn Thu Thủy 6.8 39 7 7 6 7 7 6 7 5 6.3 6.5
40 Đặng Công Toàn 5.7 40 7 6 6 6 6 7 6 4 5.8 5.7
41 Trần Thị Trang 5.7 41 7 7 8 7 8 7 7 4 6.5 6.3
42 Nguyễn Quang Trung 6.9 42 8 8 7 7 8 8 8 4 6.9 6.9
43 Đặng Văn Tú 6.0 43 6 6 6 5 7 7 7 6 6.4 6.3
44 Trần Sỹ Tuấn 5.7 44 6 4 8 7 7 7 7 8 7.0 6.6
45 Đặng Thanh Tuấn 6.6 45 7 7 7 7 7 7 8 7.5 7.3 7.0
46 Đặng Hoàng Tùng 5.6 46 6 3 8 6 7 7 7 4 5.9 5.8
47 Đặng Xuân Vinh 6 47 7 8 7 7 7 7 7 8 7.3 6.9 
Gửi ý kiến