Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Đê Tin 8 Kỳ II có Ma trân + Đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Huyền (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 11-04-2013
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 3377
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIN 8
Mức độ


Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tống số


TN
TL
TN
TL
VDT
VDCTN
TL
TN
TL


Bài 7: Câu lệnh lặp
Biết cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
Sử dung được câu lệnh lặp để áp dụng tính một số phép toán đơn giản.


Số câu
2

1

3

Số điểm
1

0,5

1,5

Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước
Biết và viết đúng cú pháp câu lệnh lặp while…do
Hiểu phép toán chua lấy phần nguyên, chia lấy phần dư
Sử dụng được câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước phù hợp cho từng trường hợp cụ thể
Số câu
1
1
1


1


4

Số điểm
0,5
1
0,5


2


4

Bài 9: Làm việc với dãy số
Biết cú pháp và các thành phần có trong biến mảng
Hiểu hoạt động của các câu lệnh khi kết hợp với biến mảng


Thực hiện được việc khai báo biến mảng. Viết được các câu lệnh nhập giá trị và tính toán với các biến mảng.


Số câu
1

2
1
4

Số điểm
0,5

1
3
4,5

Tổng số câu
5
4
1
1
11

Tổng số điểm
3
2
2
3
10

Tỷ lệ
30%
20%
20%
30%PHÒNG GD - ĐT HƯNG HÀ
TRƯỜNG THCS BÙI HỮU DIÊN
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Năm học 2012 - 2013
Môn: Tin học 8
(Thời gian làm bài 45 phút)

A. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm) Hãy chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?
A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’); B. for i= 1 to 10 writeln(‘A’); C. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’); D. for i to 10 do writeln(‘A’);
Câu 2. Trong câu lệnh lặp: For i := 1 to 10 do j:= j + 2; write( j );
Khi kết thúc câu lệnh lặp trên, câu lệnh write( j ); được thực hiện bao nhiêu lần?
A. 10 lần B. 5 lần C. 1 lần D. Không thực hiện.
Câu 3. Cho đoạn chương trình: J:= 0;
For i:= 1 to 5 do J:= j + i;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?
A. 12 B. 22 C. 15 D. 42.
Câu 4. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?
A. S:=1; B. i:=0; S:=1;
While S<10 do write(S); while s<10 do S:=S+i; i:=i+1;
C. n:=2; while n<5 do write(‘A’); D. Cả A và B.
Câu 5. Khi thực hiện đoạn chương trình sau: n:=1; T:=50;
While n>20 do begin n:=n+5; T:=T - n end;
Hãy cho biết giá trị của biến T bằng bao nhiêu?
A. 14 B. 15 C. 16 D. 17
Câu 6. Khai báo biến mảng: A : array[1..7] of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]); để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 7. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng:
A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên. B. Chỉ số đầu  chỉ số cuối.
C. Kiểu dữ
Avatar

phần trắc nghiệm: Đáp án câu 5 không đúng, đáp đúng là -4 (không có trong các phương án lựa chọn)

 
Gửi ý kiến